Rechtswinkel Nijmegen-Oost: Beslag op uw inkomen, hoe zit dat?

Yifrandy Sánchez Peralta
30 december 2020
Soms kunt u niet al uw financiële verplichtingen nakomen. Er kan dan eventueel beslag worden gelegd op uw inkomen. Hoe werkt dit precies?
De herinneringen, aanmaningen en incassobrieven stapelen zich maar op. Uw schuldeiser heeft er genoeg van en schakelt een deurwaarder in. U ontvangt vervolgens een brief van de deurwaarder met de mededeling dat er beslag zal worden gelegd op uw inkomen. Er komen allerlei vragen bij u op: Kan dit zomaar? Wat nu als mijn schulden groter zijn dan mijn inkomen? Houdt de deurwaarder hier rekening mee? De wet regelt gelukkig het een en ander.

Formaliteiten

Een deurwaarder kan met toestemming van de rechter beslag leggen op uw inkomen. Hoewel de term ‘loonbeslag’ doet vermoeden dat er alleen beslag wordt gelegd op loon, valt onder het inkomen niet alleen loon, maar ook een uitkering. De rechter moet toestemming geven in de vorm van een uitspraak. Als de deurwaarder beslag wil leggen op uw inkomen, dan ontvangt u thuis een brief, waaruit de toestemming van de rechter blijkt. Het is de bedoeling dat u zelf de brief in ontvangst neemt. Als u niet thuis bent, mag een huisgenoot dit doen. De deurwaarder kan ook besluiten om de brief in een gesloten envelop in de brievenbus te stoppen als er bijvoorbeeld niemand thuis is.

De deurwaarder kan onmiddellijk overgaan tot beslaglegging als er in de brief staat dat de uitspraak van de rechter ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is verklaard. Als dit niet het geval is, geldt er voor de deurwaarder een wachttermijn van acht dagen. De deurwaarder zal vervolgens een brief (beslagexploot) sturen naar de instanties die verantwoordelijk zijn voor uw inkomen. Dit kan uw werkgever, het UWV of de gemeente zijn. De deurwaarder zal dus niet onder uw matras kijken op zoek naar stapels briefgeld. U zult binnen acht dagen een kopie van het beslagexploot ontvangen.

Op het volledig inkomen?

Als loonbeslag is gelegd, zal uw werkgever en uitkeringsinstantie dat deel van het loon dat onder het beslag valt, niet aan u mogen uitbetalen. Zij zijn verplicht dat deel van het loon af te dragen aan de deurwaarder. De deurwaarder mag echter geen beslag leggen op uw gehele inkomen. De deurwaarder moet namelijk rekening houden met de ‘beslagvrije voet’. Dat is het deel van uw inkomen dat u niet kunt missen, zoals de kosten voor vaste lasten en levensonderhoud. Op dat deel van het inkomen mag de deurwaarder géén loonbeslag leggen. Het bedrag van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van uw leeftijd en gezinssamenstelling. De beslagvrije voet is in de regel gelijk aan 90% van de voor uw geldende bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld), maar kan hoger of lager zijn afhankelijk van uw situatie.

De werkgever en uitkeringsinstanties zijn verplicht om de deurwaarder te informeren over uw inkomen. In de meeste gevallen zult u ook van de deurwaarder een inkomensformulier ontvangen, zodat hij rekening kan houden met de beslagvrije voet. U dient in dit formulier uw vaste lasten te vermelden. Het is van belang dat u dit formulier juist en volledig invult, zodat u straks niet geconfronteerd wordt met een te lage beslagvrije voet. Het is ook verstandig om na het loonbeslag het bedrag van uw beslagvrije voet goed te controleren. Houdt de deurwaarder geen rekening met uw beslagvrije voet of is die naar uw oordeel te laag, dan kunt u een verzoek tot aanpassing indienen bij de deurwaarder.

Het beslag zal op uw inkomen blijven rusten, totdat u de schuldeiser en deurwaarderskosten betaald heeft.

Conclusie

Als u niet aan al uw financiële verplichtingen kunt voldoen, kan er via de deurwaarder beslag worden gelegd op uw inkomen. Hiervoor is toestemming van de rechter nodig. De deurwaarder zal vervolgens een beslagexploot uitbrengen aan de werkgever of uitkeringsinstantie. Nadat het loonbeslag is gelegd zal de werkgever of uitkeringsinstantie een deel van uw inkomen niet aan u mogen uitbetalen. Van belang is dat de deurwaarder rekening moet houden met de beslagvrije voet. Op dit deel van het inkomen kan namelijk geen beslag worden gelegd. Het is verstandig om de beslagvrije voet goed te controleren, zodat u niet in de problemen komt met uw vaste kosten en kosten voor levensonderhoud.

 

Omdat elke situatie anders is, spelen persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol. De medewerkers van de Rechtswinkel kijken graag met u mee naar uw situatie en mogelijkheden. Hebt u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen dit probleem aan? Wij voorzien u gratis van advies. Maak een afspraak door te mailen naar algemeen@rechtswinkelnijmegen.nl. Wij ontvangen u dan graag op één van onze spreekuren op maandag, woensdag of zaterdag. Ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

Meer lezen over juridische adviezen van rechtswinkel Nijmegen-Oost? Klik hier voor het vorige artikel. Rechtswinkel Nijmegen-Oost is ook te volgen via Facebook of LinkedIn.

 


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen