Betere ouderenzorg in Nijmegen

Van onze redactie
17 december 2019
Nederland vergrijst en het toenemende aantal senioren in de samenleving heeft ook gevolgen voor de zorg. Zorgbehoevende ouderen kunnen een beroep doen op de dienstverlening van een specialist in ouderengeneeskunde. Tot 1 januari 2020 is voor vergoeding daarvan wel een aanvullende verzekering nodig, zodat er tijdens het jaarlijkse zorgverzekering vergelijken altijd specifiek op gelet moest worden of door een verzekeraar de bewuste dienstverlening ook daadwerkelijk werd vergoed.

De overheid anticipeert hierop door vanaf 1 januari 2020 de specialist ouderengeneeskunde in het basispakket van de zorgverzekering op te nemen. Deze specialist wordt in de volksmond ook wel als seniorenarts aangeduid. Maar wat gaat deze arts vanaf het nieuwe jaar concreet voor senioren in Nijmegen betekenen? Specialist geneeskunde is geen nieuw beroep. De beroepstitel verraadt eigenlijk al grotendeels wat het specialisme van dit type medicus is. Hij of zij is expert op het gebied van medische zorg voor senioren en bezit ruime kennis over de meest voorkomende aandoeningen bij oudere patiënten.

Ontlasting van de huisarts

Op zich kunnen senioren met hun gezondheidsklachten nog steeds gewoon bij de huisarts terecht. Maar omdat er steeds meer ouderen bijkomen, bestaat het gevaar dat de druk op de huisartsenposten te groot wordt. Om dit soort problemen te voorkomen, nemen specialisten ouderengeneeskunde een deel van de werkzaamheden van de huisartsen over. Dat betekent niet dat een seniorenarts de plek van de oude vertrouwde huisarts overneemt. Ze zullen een twee-eenheid vormen, zodat senioren van de best mogelijke zorg worden voorzien.

Dokter aan huis

Eigenlijk is zorgdriehoek in dit geval zelfs een nog betere term, omdat een seniorenarts ook nauw samenwerkt met de plaatselijke wijkverpleging. Hij of zij trekt letterlijk de wijk in om senioren thuis van dienst te zijn met zogenoemde eerstelijnshulp. Deze nieuwe vorm van hulpverlening aan huis heeft als gevolg dat senioren minder vaak in een ziekenhuis of verpleeghuis belanden en zorgt er ook meteen voor dat senioren langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

Indien nodig blijft het overigens niet bij een incidenteel bezoek van de seniorenarts, maar worden in samenspraak met de huisarts van de zorgbehoevende en de wijkverpleging ook vervolgconsulten aan huis ingepland.

Soortgelijke regelingen voor andere patiëntengroepen

De seniorenarts is overigens niet de enige nieuwe toevoeging aan het basispakket van de zorgverzekering in 2020. Ook voor het kunnen inschakelen van een arts verstandelijk gehandicapten hoeft niet langer een aanvullende verzekering te worden afgesloten. Met andere woorden: hier hoeft bij het jaarlijkse zorgverzekering vergelijken niet meer specifiek op gelet te worden om er gebruik van te kunnen maken. Ook de inzet van een arts verstandelijk gehandicapten heeft uiteindelijk tot doel dat hulpbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Wat betreft minister Bruins van Volksgezondheid blijft deze nieuwe aanpak de komende jaren niet beperkt tot alleen maar senioren en verstandelijk gehandicapten. Zo is het onder meer de bedoeling dat vanaf 2021 ook dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en hulpverlening aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel via de basisverzekering worden vergoed. Op dit moment worden voor dat soort vormen van hulpverlening nog subsidies door het Rijk verstrekt.

 


Dit bericht delen:

Advertenties