Overheid helpt bij financiering energietransitie

Van onze redactie
15 november 2019
De komende jaren zal ook de Nijmeegse bevolking steeds vaker direct of indirect met de energietransitie te maken krijgen die in ons land inmiddels in gang is gezet. Het is een megaproject dat er uiteindelijk voor moet zorgen dat we op een veel duurzamere manier van energie gebruik gaan maken en daarnaast veel minder afhankelijk worden van traditionele fossiele brandstoffen.

Dat er aan deze ingrijpende omslag een fors kostenplaatje kleeft, staat buiten kijf. De verduurzaming van openbare ruimtes zal uit de Nederlandse schatkist worden betaald. Wie eigenaar van een woonhuis of bedrijfspand is, zal zelf de kosten van het verduurzamen moeten financieren. En dat prijskaartje kan behoorlijk pittig zijn. In veel gevallen gaat het dan om investeringen van vele duizenden euro’s. Geld dat menigeen niet zomaar op zijn of haar bankrekening heeft staan.

Diverse financieringsvormen

De overheid heeft daarom voor huis- en pandeigenaren diverse financieringsopties in het leven geroepen. De overeenkomsten tussen al die verschillende leenvormen zijn dat er doorgaans een aantrekkelijk lage rente in rekening wordt gebracht en dat er altijd boetevrij extra afgelost mag worden. In het algemeen geldt dat het geleende geld uiteraard ook echt alleen maar voor verduurzaming worden benut mag worden en niet aan iets anders kan worden besteed.

Hoeveel kan ik lenen als particulier?

Particulieren en
VvE’s kunnen voor hun duurzaamheidsfinanciering in eerste instantie een beroep doen op het Nationaal Energiebespaarfonds. De meest logische vraag die vaak als eerste bij deze leenvorm gesteld wordt, is 'hoeveel kan ik lenen?'. Bij dit fonds kan dat bedrag desgewenst oplopen tot 65.000 euro. Om voor dat volle pond in aanmerking te kunnen komen, is het wel zaak dat het om een zogenoemde ZEP+/Nul op de Meter woning gaat. Is daar geen sprake van, dan is er een maximum van 25.000 euro. Ongeacht de hoogte van de gewenste lening geldt bij dit fonds de algemene regel dat niet meer dan 75 procent van het geleende bedrag aan zonnepanelen besteed mag worden. Voor het restant moeten dus andere duurzaamheidsoplossingen, zoals betere isolering of een warmtepomp worden gerealiseerd. Wie niet van deze verdeelsleutel gecharmeerd is, kan bij wijze van alternatief ook een beroep op de Gemeente Nijmegen doen. Deze verstrekt voor de financiering van verduurzaming zogenoemde SVn persoonlijke leningen met een maximum van 25.000 euro.

Zakelijke kredieten voor verduurzaming

Ook voor zakelijke kredietaanvragers zijn er twee verschillende mogelijkheden. Op landelijk niveau kunnen ondernemers voor het financieren van verduurzamingsprojecten een beroep op het BNG Duurzaamheidsfonds doen. De kredieten die dit fonds verstrekt zijn overigens niet alleen bedoeld voor het verduurzamen van bedrijfspanden. Het is ook mogelijk om geld te lenen voor andersoortige duurzaamheidsprojecten. De ondergrens voor dit type kredietverstrekking ligt op 100.000 euro en het maximum is 2,5 miljoen euro. Voor duurzaamheidsinitiatieven die minder dan 100.000 euro aan krediet nodig hebben, kunnen ondernemers aankloppen bij de Gemeente Nijmegen. Speciaal voor dat soort kleinschalige projecten kan daar een zogenoemde SVn zakelijke lening worden aangevraagd.

 

 


Dit bericht delen:

Advertenties