[column] LS Manege

Tekst: Carolus
19 oktober 2022

In de historische manege in Brakkenstein aan de D’Almarasweg, waar vroeger de paarden huppelden en tot voor kort in de wintermaanden zaalhockey werd gespeeld, wordt nu in ijltempo crisisopvangvang voor 200 tot 250 asielzoekers gerealiseerd. Wir schaffen das!

Het asielzoekersprobleem houdt de gemoederen meer dan bezig. Een overvol Ter Apel, te weinig crisisnoodopvangplekken, schrijnende toestanden, woningnood, overlast door veiligelanders, nareizigers, etc. Slechts een kleine greep uit de opeenstapeling van de problemen die om een oplossing en antwoord vragen. Over mogelijke oplossingen en antwoorden is Nederland tot op het bot verdeeld.

Het siert Nijmegen en vooral de bewoners van Brakkenstein dat met de wintermaanden in het vooruitzicht de asielzoekers weer welkom zijn. Bindkracht 10 en een legertje van vrijwilligers staan klaar om dagbestedingsactiviteiten op te zetten. De gemeente zorgt voor 24-uurs toezicht. Dat zal ook nodig zijn, want de groep nieuwe bewoners bestaat vooral uit alleenreizende, vaak jonge mannen. En jonge mannen die worden opgehokt kunnen rare bokkensprongen maken. Zit toch in de aard van het beestje.

Veiligelanders - vluchtelingen die moeten terugkeren naar hun eigen land en die vaak voor overlast  zorgen - zitten er niet bij.

Met de nieuwe opvanglocatie in Brakkenstein en de Stieltjesstraat, uitbreiding van het bestaande AZC in de oude kazerne, opvang van Oekraïense vluchtelingen op cruiseschepen en twee maal een tentenkamp op Heumensoord, kun je Nijmegen met recht geen weigergemeente noemen.

Niet iedereen is daar blij mee en de argumenten van de critici vliegen je om de oren. Nederland is al te vol en er komen alleen dit jaar volgens de IND al zo`n 36.000 asielzoekers bij. Die krijgen voorrang bij de toewijzing van de schaarse sociale woningen en kosten de hardwerkende belastingbetaler handenvol geld. De culturele verschillen met de nieuwkomers zijn te groot en hun integratie wil maar niet lukken. Ze zijn alleen uit op een gemakkelijk leven in Nederland Luilekkerland en in plaats van hard werken duiken ze onder in de criminaliteit. De media staan dagelijks bol met voorbeelden.

Dus sluiten die grenzen en terugsturen dat volk!

Maar die asielzoekers komen niet voor niets. Ze laten hun land, woonplaats, werk, vrienden en familie niet zomaar achter. In eigen land lopen ze een groot risico op marteling, onmenselijke of vernederende straf of slachtoffer te worden van geweld en oorlog. Daarom slaan ze op de vlucht. Dat zou ik ook doen!

Asiel is een grondrecht en vastgelegd in internationale verdragen, die ook Nederland heeft ondertekend. In een strenge toetsingsprocedure door de IND wordt grondig onderzocht of de aanvrager ook daadwerkelijk recht heeft op asiel. Economische redenen horen daar niet bij. Ook niet als je uit een veilig land komt.

Veel statushouders doen hun stinkende best om in Nederland vooruit te komen door het volgen van cursussen, studies en het vinden van werk. Ze moeten wel, want alleen met een bijstandsuitkering komen ze snel tot de ontdekking dat Nederland geen luilekkerland is.

We zitten nu in een economische crisis en volgens de Nationale Ombudsman leeft ondanks de steunmaatregelen een half miljoen gezinnen in armoede. Als de armoede je treft ga je al gauw op zoek naar een zondebok. Dat is vooral `de overheid` die sowieso de schuld van alles krijgt.

Maar ook asielzoekers, `vreemdelingen`, komen er bekaaid af. Die krijgen ook nog eens de schuld van alle ellende omdat ze `anders` zijn. Ze spreken een andere taal of slecht Nederlands, hebben een gekleurde huid of andere godsdienst en dragen vreemde kledingstukken. Kortom: ze zijn een minderheid die opvalt.

En als je dan niet verder kijkt dan je neus lang is en de echte oorzaken van jouw armoede niet begrijpt of wilt begrijpen, dan geef je toch lekker die minderheid de schuld van alles wat niet deugt.

De geschiedenisboeken staan vol met dat soort voorbeelden. In Europa werden er tussen 1933 en 1945 zes miljoen Joden als zondebok fabrieksmatig vermoord.

Toen Duitse Joden in de dertiger jaren vluchtten voor het nazibewind, werden ze door onze eigen overheid aan de grens linea recta teruggestuurd. Zo`n overheid wil ik niet. Ik ben blij dat ik niet in zo`n weigergemeente woon en het is triest dat de staatssecretaris opvang nu moet afdwingen.

Als de leegstaande manege in Brakkenstein nu wordt vertimmerd voor de crisisnoodopvang, dan moet dat maar.

Ik heb goede hoop dat de bewoners zich net als in die andere locaties fatsoenlijk zullen gedragen ook al zijn ze `anders`. `Anders` wil immers niet zeggen `slechter`.

Carolus

Meer lezen van Carolus? Lees hier de voorgaande column.


Dit bericht delen:

Advertenties