[Column] Dè es so! Een explosief einde van een era

Tekst: Nathalie | Foto: Digicla via Flickr
10 oktober 2022

Aan een van de grootste sloopbedrijven van Europa, Brown and Mason Group Limited, was het afgelopen vrijdag de eer om de voormalige kolencentrale van Nijmegen met de grond gelijk te maken. En dat dit niet zonder slag of stoot ging, bleek wel uit het feit dat het uiteindelijke ‘Blow Down Event’ meerdere malen werd uitgesteld. Maar ook hier gold: driemaal is scheepsrecht. Dit betekende voor velen dat zij, totdat het uiteindelijke evenement plaatsvond, op de spreekwoordelijke hete kolen moesten zitten.

Voor mensen die niet fysiek aanwezig konden zijn bij dit spektakel, was er voor de gelegenheid een livestream in het leven geroepen. Deze werd ongetwijfeld nauwlettend in de gaten gehouden door belangstellenden, zoals een ramptoerist een rampsituatie gadeslaat. Gevoelsmatig onderdeel uitmaken van een dergelijk ‘once-in-a-lifetime event’ spreekt immers voor velen tot de verbeelding.

Oorspronkelijk was het idee om de gebouwonderdelen op twee verschillende momenten te ontmantelen, maar eigenaar Engie besloot, in overleg met uitvoerenden, om de werkzaamheden in slechts één klap te beslechten. Voor de geïnteresseerden onder ons: het betrof de DeNOx-installatie, het ketelhuis en de turbinetafel. Deze keer was er dus maar liefst sprake van drie vliegen in één klap.

Anders dan de eerdere sloop, van de 155 meter hoge schoorsteen van de energiecentrale, die in maart letterlijk veel stof deed opwaaien (tot aan Weurt om precies te zijn), werden er verschillende maatregelen genomen. Deze keer werden namelijk waterreservoirs en watervernevelaars ingezet om de stofverspreiding tegen te gaan. Eveneens werden de weersomstandigheden bij het plan betrokken; een ongunstige windkracht en windrichting konden namelijk roet in het eten gooien bij de geplande sloop.

De weg ernaartoe heeft jarenlang geduurd. Eind 2015 werd de centrale al stilgezet om ruimte te maken voor schonere energie, zoals zonnepanelen en windmolens. Met name die laatste zijn me een doorn in het oog. Nu de gecontroleerde explosies hun werk hebben gedaan, rest niks anders dan kale grond en wederom een hap uit de iconische skyline waar Nijmegen om bekend staat. Ondanks het feit dat deze molens uiteraard vele malen milieuvriendelijker zijn dan die centrale ooit is geweest, vervuilen zij mijns inziens de iconische horizon die je tegemoetkomt wanneer je via De Oversteek je geliefde stad weer binnenrijdt. Bestaat er geen mogelijkheid om functionaliteit en esthetiek naast elkaar te laten bestaan?

Terwijl ik me een fractie druk maak over futiele zaken, zoals de subjectieve schoonheid der dingen, is er tevens de realisatie — dat in het kader van energie — er belangrijkere zaken gaande zijn. Extra toelagen vanuit de gemeente Nijmegen moeten er de komende tijd voor zorgen dat Nijmegenaren die het financieel het hardst nodig hebben, de winter doorkomen. Of dat voldoende zal zijn voor hen om het hoofd boven water te houden, valt nog te bezien. Gelukkig hoef je geen overheidsinstelling te zijn om waardevol te zijn voor je medemens. Wees geen ramptoerist, maar handel naar aanleiding van je observaties! In lijn met de gevleugelde woorden van Loesje: ‘Verschil dat moet er niet zijn, dat moet je maken.’

Houje!

Meer columns van Nathalie lezen? Lees hier de voorgaande column.


Dit bericht delen:

Advertenties