Start stadspeiling over Stadseiland

Stadseiland
Van onze redactie
17 februari 2022

Op dinsdag 22 februari ontvangen 7.000 willekeurige Nijmegenaren een uitnodiging om deel te nemen aan de stadspeiling over de toekomst van het Stadseiland (Veur Lent en Hoge Bongerd).

Zij kunnen hun voorkeur uitspreken voor een van de vier ontwerpvarianten voor Veur Lent, variërend van 0 tot 250 woningen. De peiling komt er op verzoek van de gemeenteraad, die daarmee een beeld wil krijgen wat Nijmegenaren de beste invulling vinden voor het eiland dat is ontstaan door Ruimte voor de Waal.

De gemeente Nijmegen heeft stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes gevraagd om, op basis van de gemeentelijke ambities, vier varianten uit te werken. Alle vier varianten moeten ruimte bieden voor belangrijke thema’s als groen, types woningen, recreatie, voorzieningen en duurzaamheid. De varianten verschillen in het aantal woningen dat gebouwd kan worden.

Representatieve stadspeiling
Begin februari gaf de gemeenteraad groen licht voor de vier varianten die in de stadspeiling worden voorgelegd. Ook stemde de gemeenteraad in met het vergroten van het aantal respondenten van 4.000 naar 7.000. De respondenten zijn willekeurig geselecteerde Nijmegenaren van 16 jaar of ouder. Hiermee wordt een representatief beeld verkregen voor de gehele stad. De respondenten ontvangen een uitnodiging per post. Zij hebben de keuze om de vragenlijst online of op papier in te vullen.

Vragenlijst
In de peiling wordt respondenten gevraagd feedback te geven op de vier varianten, om vervolgens een eventuele voorkeur uit te spreken. Elke variant wordt eerst beschreven en verduidelijkt aan de hand van afbeeldingschetsen vanuit verschillende perspectieven. Per variant wordt gevraagd in hoeverre deze aanspreekt en welke factoren daarin bepalend zijn voor de respondent. Daarnaast heeft de respondent bij elke variant de mogelijkheid om zijn of haar antwoord toe te lichten. Aan het einde van de vragenlijst wordt gevraagd om een keuze te maken uit de vier varianten.

Vier varianten
De vier varianten zijn eind vorig jaar in overleg met een groep bewoners uitgewerkt. De vier varianten zijn:

• Waalpark: het gebied wordt ingericht als park met enkele voorzieningen.
• Dijkbuurt: bescheiden woonprogramma van 30 woningen met enkele voorzieningen, parkachtige invulling met horeca, sport, cultuur en voorzieningen.
• Brugkwartier: 100 woningen en enkele voorzieningen, bebouwing geconcentreerd rondom de Waalbrug. Sluit met stadswoningen en appartementen aan op de huidige bebouwing van het eiland.
• Spiegelstad: 200-250 woningen en voorzieningen. Veur Lent wordt hier een stedenbouwkundige stepping-stone die de Waalsprong en de bestaande stad verbindt.

Voor de Hoge Bongerd, ten noorden van de Spiegelwaal is één variant gemaakt. Hier gaat het om een groen stedelijk woonmilieu met zo’n 250 woningen.

Nog geen kant-en-klare plannen
De vier varianten zijn geen kant-en-klare plannen maar geven de deelnemers van de stadspeiling wel een beeld hoe het eiland er uit zou kunnen zien. Voor de zomer wordt de uitkomst van de stadspeiling bekend gemaakt. De uitkomst is niet bindend, maar dient wél als basis voor de besluitvorming van de gemeenteraad. Na het besluit van de gemeenteraad worden de plannen verder uitgewerkt en getoetst.


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties