GroenLinks Nijmegen stelt vragen over fietsveiligheid

Van onze redactie
18 december 2021
GroenLinks afdeling Nijmegen is geschrokken van het trieste record van 4 dodelijke fietsslachtoffers dit jaar, maar vreest dat er nog veel meer ongelukken gebeurd zijn met ernstig letsel. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen, om ongelukken in de toekomst te voorkomen en om het college aan te zetten tot daden, stelt ze vragen.
GroenLinks maakt zich net zoals de Fietsersbond zorgen over de fietsveiligheid in Nijmegen. Nijmegen heeft weliswaar een prima fietsinfrastructuur, maar doordat het steeds drukker wordt op de fietspaden, de variatie aan fietsen groeit en ook de snelheidsverschillen, plus dat Nijmegen nog flink groeit, moet er volgens GroenLinks nu nagedacht worden over het voorkomen van ongelukken, waarbij er extra aandacht in de stad uit moet gaan naar de fietser (en de voetganger) als de belangrijkste, maar kwetsbare verkeersdeelnemer.

GroenLinks wil dat het college nu al in actie komt om bijna overal 30 km/u snelheid in te voeren, vrij liggende brede fietspaden aan te leggen, met mogelijk scheiding van snelfietsverkeer en de meer kwetsbare fietsers en ook veilige schoolfietsroutes te realiseren. Tevens wil GroenLinks een betere registratie van ongelukken en van gevaarlijke plekken, waarbij burgers en organisaties als de Fietsersbond een belangrijke rol kunnen spelen. Dit moet leiden tot nog betere keuzes waar op korte tot middellange termijn iets moet gebeuren om de fietsveiligheid te vergroten.

'Nu al zijn er plekken waar het wachten is tot het eerste ernstige ongeluk, zoals op de Nieuwe Ubbergseweg (N325) naar Beek bij de fietsoversteekplek bij de Ubbergseweg, waar elke dag honderden scholieren van met name Notre Dame HAVO oversteken en er dagelijks hachelijke situaties zich voordoen van fietsen die nog half op de rijbaan staan omdat de vluchtstrook in de middenberm niet zoveel fietsers kunnen herbergen', meldt Groenlinks.

Groenlinks Nijmegen: Om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren, is het noodzakelijk een goed beeld te hebben van het aantal ongelukken en de plekken die het gevaarlijkst zijn en fietsveiligheid als belangrijk punt op te pakken. We hebben dan ook de volgende vragen:

  1. Deelt u onze mening dat het aantal getelde verkeersslachtoffers in Nijmegen zeer waarschijnlijk een grote onderschatting is? Zo nee waarom niet?
  2. Wat is uw mening over de nieuwe telmethode die verkeersslachtoffers beter in beeld brengt? Hoe verhoudt deze methode zich tot de huidige methode van Nijmegen om verkeersslachtoffers te tellen?
  3. Bent u bereid in gesprek te gaan met ziekenhuizen in Nijmegen en de directe omgeving om ongevalsinformatie van spoedeisende hulpen en ambulances mee te nemen in de tellingen van verkeerslachtsoffers? Zo nee waarom niet?
  4. Rotterdam gebruikt als eerste wegbeheerder in Nederland een nieuw instrument: hiermee is het mogelijk om verkeersonveilige locaties te rangschikken. Het werkt op basis van risico-aanwijzingen. Gegevens van verkeersongevallen zijn in dit model gekoppeld aan informatie over de hoeveelheid verkeer, verkeerssnelheid en kenmerken van de weginrichting en omgevingsobjecten rondom de weg. Op deze manier ontstaat een voorspelling met een risicoscore per wegvak en kruispunt. Het Rotterdamse Verkeersveiligheidsmodel geeft op een vroeg moment aan waar de verkeersveiligheid onder druk staat. Het model helpt ook in het zoeken naar oplossingen. Hierdoor kan de gemeente verkeersonveilige locaties op tijd aanwijzen en oplossen voordat er ongelukken gebeuren. Kent het college deze Rotterdamse aanpak en wordt deze inmiddels ook in Nijmegen gebruikt? Zo nee waarom niet?
  5. Bent u bereid ook burgers en organisaties als de Fietsersbond actief te betrekken bij het registreren van (gevoelde) onveilige verkeerssituaties (bijvoorbeeld schoolroutes) in Nijmegen. Zie o.a. de inventarisatie van GroenLinksverkeerswerkgroep onder haar leden en deskundigen naar de 10 knelpunten voor de fiets (oktober 2019). Idem de knelpuntenoverzichten van de Fietsersbond. Dit om te voorkomen dat pas de put wordt gedempt nadat het kalf verdronken is (bijvoorbeeld t.a.v. de fiets oversteekplek (heel veel scholieren) op de Nieuwe Ubbergseweg/N325 ter hoogte van de Ubbergseweg)? Zo nee waarom niet?
  6. Bent u bereid deze informatie mee te nemen in het aanpassen/uitbreiden van de lijst met knelpunten (uitvoeringsprogramma infrastructuurprojecten verkeersveiligheid Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen) en hieraan hoge prioriteit te geven, t.a.v. de uitvoering? Zo nee waarom niet?
  7. Bent u bereid extra maatregelen te nemen om fietsers beter te beschermen, bijvoorbeeld door de invoering van 30 km als (standaard)snelheid op de Nijmeegse wegen, fietsstraten, afsluiten straten voor gemotoriseerd verkeer, versmalling danwel vergroening van wegen om de snelheid naar beneden te halen, maatregelen bij (basis)scholen om fiets/wandelveiligheid te vergroten, vergroening van wegen en de aanleg van meer vrij liggende en brede fietspaden, en/of scheiding tussen snelfietsverkeer en meer kwetsbare fietsers? Zo nee waarom niet?
Foto: Fietser gewond na aanrijding met politievoertuig op IJpenbroekweg, eerder dit jaar.
 

Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen