Burgemeester sluit pand in Klimopstraat

Van onze redactie
28 juni 2021
Op last van burgemeester Bruls is het pand dat een illegale growshop huisvest aan de Klimopstraat vandaag voor 12 maanden gesloten op grond van de Opiumwet.
Agenten en medewerkers van de gemeente hebben eind 2020 in het pand goederen gevonden die bestemd waren voor bedrijfsmatige en grootschalige hennepteelt. Het is growshops enkel toegestaan om producten te verkopen voor kleinschalige thuisteelt van hennep. Het faciliteren van grootschalige en bedrijfsmatige hennepteelt is verboden.

Burgemeester Bruls: ‘De productie van – en hierna handel in - drugs zorgt in de samenleving voor verstoringen van de openbare orde en overlast. Wij treden daarom op in de gehele keten van drugsproductie. Illegale growshops hebben een belangrijke faciliterende rol in deze keten. Om deze reden heb ik besloten om het pand voor 12 maanden te sluiten’.

De sluiting betekent dat het pand is verzegeld en niemand naar binnen mag. De rechter heeft een beroep tegen de maatregel van de burgemeester ongegrond verklaard.


Dit bericht delen:

Advertenties