Impressie Open Dag SSgN Nijmegen

Van onze redactie, foto`s Frank van Raaij
3 maart 2024

Zo`n 2300 leerlingen van groep 8 uit Nijmegen en omgeving staan voor een belangrijke keuze. Naar welke middelbare school ga ik? Hoe ziet die school er uit? Wat doen ze daar allemaal? Hoe ziet de begeleiding eruit? Wat zijn de extra`s? Past die school wel bij mij? Op de Open Dag krijg je een kijkje in de keuken.

Gelukkig zijn de Nijmeegse scholen afgestapt van één Open Dag op hetzelfde moment voor alle scholen. Er is zoveel te zien dat je voor een bezoekje toch snel drie uur kwijt bent. Ook leerlingen uit groep 7 komen graag kijken en al die drukte leidde nog wel eens tot filevorming en vertraging. Grofweg de helft van de scholen organiseerde de Open Dag afgelopen zaterdag, de andere helft doet dat aankomend weekend.

Nieuws uit Nijmegen ging kijken op de Stedelijke Scholengemeenschap aan de IJsbeerstaat.

De verkeersregelaars hebben het er druk mee om de toegestroomde belangstellenden een parkeerplekje toe te wijzen. Om chaos te voorkomen houden ze vooral het eigen parkeerterrein vrij!

Als je de nodige hindernissen hebt overwonnen staat daar dan een blinkend frisgewassen en opgepoetst schoolgebouw. Na de traditionele traktatie op oudhollandse poffertjes gaat de verkenning verder via een logistiek uitgekiende route.

Een ontvangstcomité deelt kleurrijke tasjes uit met heel summiere informatie. Geen stapels papier, maar op CD formaat de highlights, samengevat in motto en missie van de school :`hoofd, hart en hand`. Een bijgeleverde geodriehoek en Rubic`s Cube wijzen er al op dat reken- en wiskundeonderwijs op deze school geen ondergeschoven kindje zijn. Maar natuurlijk ontbreekt ook het aanmeldingsformulier niet.

Elk kind krijgt een sleutelkoord met een kaartje waarop de eigen naam geschreven wordt. Gelijk omhangen, want op de SSgN verdwijn je niet in de massa maar tel je vanaf het eerste moment als individu mee. Je wordt goed in de gaten gehouden. In de eerste twee jaar heb je twee vaste mentoren die je niet uit het oog verliezen en je als puber helpen om de nodige `obstakels` te overwinnen.

Een enthousiaste brigade in oranje T-shirts gestoken jeugdige rondleiders staat klaar om de gasten door het gebouw te gidsen. Dus verder maar weer. Naar de creatieve hoek. `Hoek` doet de school te kort, Creatieve Vleugel is beter. De SSgN is Cultuurprofielschool. En dat ben je niet zo maar. Dan moet je voldoen aan heel wat eisen. Belangrijk is dat je alle leerlingen tenminste alle creatieve vakken aanbiedt. Op de SSgN kun je die ook allemaal kiezen in je eindexamenpakket.

Talentontwikkeling staat centraal. Ieder mens heeft talenten. Misschien op sportief gebied? Misschien ben je wel heel creatief of heb je een nog verborgen talenknobbel, of ben je een kei in wiskunde? Je moet er wel achter zien te komen welke talenten je hebt. Daarvoor biedt de school heel wat mogelijkheden die je vervolgens in de `masters` verder kunt ontplooien.

Nee, niet iedereen haalt de eregalerij zoals Pieter Derks, Frank Boeijen, Jasper Cillessen, Bram Nuytinck, of Laksmi Swami Persaud om maar enkele `toppers` te noemen. Maar die zijn wel allemaal zo van onderop begonnen. Als je je eigen talenten kent heb je daar je leven lang plezier van.

We belanden in de nieuwe theaterzaal. Daar heeft dramadocent Marianne Hermans met haar leerlingen een voorstelling `improvisatietoneel` voorbereid. Onvoorbereid dus, want de leerlingen van haar masterclass vormen een `emotiekring` waarin ze om de beurt allerlei door het publiek voorgezegde emoties fysiek uitbeelden; bang, boos, blij, verdrietig, verliefd, wisselen elkaar in snel wisselende scenes af en zorgen voor de nodige hilariteit. Eén ventje met een brilletje valt met zijn droge humor in het bijzonder op.

In de lokalen van de exacte vakken is het een drukte van jewelste. Kids buigen zich over microscopen en doen allerlei proefjes, terwijl de ouders zich vergapen aan de rijke fossielenverzameling in de vitrines. Sommigen denken daarin zelfs de schedel van een eigen oud-docent te herkennen.

Op het leerplein op de eerste verdieping brengen de vakken  Nederlands, Duits, Frans en Engels hun taal aan de `man`. Die vakken bevatten veel meer dan alleen saaie grammatica en idioom. Alle vormen van interactieve overdracht worden gebruikt, maar de ouderwetse schoolboeken zijn zeker niet afgezworen en ja, er moet nog veel gelezen en gestudeerd worden. Een vreemde taal komt je niet zo maar aanwaaien.

Ook internationalisering krijgt veel aandacht. Het uitwisselingsprogramma met scholen in heel Europa is een belangrijk onderdeel in de burgerschapskunde veel meer dan alleen maar `fun`. In het programma komen cultuur, geschiedenis en democratische verworvenheden uitgebreid aan de orde. Dat is een hele ontdekkingsreis, ook voor de eigen leerlingen. Zij worden ondergedompeld in de cultuur van een ander land en ervaren aan den lijve de verschillen en overeenkomsten. De communicatie gaat in het Engels en met handen en voeten, maar uiteindelijk is er wederzijds begrip en ontstaan er zelfs vriendschappen voor het leven.

Vorige maand waren er leerlingen uit Italië, Griekenland, Spanje, Turkije en Slovenië te gast. Volgende week vertrekken de leerlingen uit de derde klassen voor een tiendaags bezoek aan hun partners.

Pauze. We duiken de personeelskamer in, op naar de soep en broodjes kroket. Van docenten willen we weten wat de SSgN zo uniek maakt. Enkele uitspraken:
`Onze meerjarige onderbouw. Pas eind 2e klas wordt bepaald of je naar 3 mavo, havo of vwo gaat.` `Jenaplan`, `De sfeer, je mag zijn wie je bent`. `Je krijgt kansen die je anders niet krijgt`. `Je wordt elke dag, elk uur opnieuw uitgedaagd`. `Het is een school voor iedereen, niet alleen voor de elite`.
Wat opvalt is dat het alleen maar over leerlingen gaat en niet over de alledaagse sores van een juf of meester. Maakt dat deze school uniek?

Laatste ronde. In een aantal lokalen houden de specialisten op het gebied van leerlingbegeleiding, huiswerkbegeleiding en bijlessen en studie- en beroepskeuze `spreekuur` en vertellen bovenbouwdocenten hoe het verder gaat op weg naar het eindexamen. Het lokaal `tweede instroom` draait overuren met spijtoptanten die alsnog willen instromen.

In de sporthal is vooral de nieuwe klimwand de attractie van de dag. En verdraaid, dat ventje met dat brilletje uit de theaterklas klimt dat het een lieve lust is. Hij heeft met al zijn talenten nog heel wat te kiezen!

We vertrekken in de wetenschap dat we nog steeds niet alles van deze school gezien en gehoord hebben. Maar dat is bij elke school zo. Je valt van de ene verrassing in de andere!

Leerlingen uit groep 8 moeten zich in de centrale aanmeldweek van 25 tot en met 31 maart inschrijven op de school van hun keuze. Zij krijgen in de week van 17 mei bericht of zij geplaatst zijn. Als er nadere informatie nodig is, horen ouders dat uiterlijk in de week van 14 juni.
Bij overinschrijving kan er loting plaatsvinden.


Klik op een foto voor vergrote weergave

Dit bericht delen:

Advertenties