Nieuwe stap in transformatie winkelcentrum Dukenburg

Van onze redactie
2 december 2020
De ideeën voor de transformatie van Winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen krijgen een vastere vorm. In opdracht van de vereniging van eigenaren (CVvE) maakt de ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers in de komende maanden een masterplan voor het gebied. Vandaag tekenden de partijen hiervoor een overeenkomst. Het masterplan beslaat zowel de bebouwing als de omliggende openbare ruimte. Het plan en de bijbehorende haalbaarheidsstudie zijn naar verwachting halverwege 2021 klaar.

Winkelcentrum Dukenburg kampt, net als veel andere stadsdeelwinkelcentra in Nederland, met structurele leegstand. Die is inmiddels opgelopen tot circa 30 procent. Het huidige winkelcentrum omvat 24.000 m2 winkelruimte, verdeeld over 100 winkelunits in eigendom bij een grote groep vastgoedeigenaren. Uit onderzoek blijkt dat de structurele leegstand onder meer wordt veroorzaakt door de verouderde omgeving en onvoldoende diversiteit in winkelaanbod. Maar ook door de opkomst van online winkelen, minder potentiële klanten in de directe omgeving en concurrentie van andere winkelcentra.

Ambities

Ook de gemeente Nijmegen ziet de noodzaak tot transformatie en heeft in samenwerking met de CVvE een ambitiedocument opgesteld. Hierin staan verschillende kaders voor de gebiedstransformatie. Zo moet Winkelcentrum Dukenburg een multifunctioneel en toekomstbestendig gebied worden voor winkelen, wonen en ontmoeten. Met focus op het winkelcentrum zelf, maar ook op het gebied eromheen. Waaronder de stations voor bus en trein, de omliggende routes en de parkeervoorzieningen. Het accent ligt op een compacter winkelgebied waardoor meer ruimte ontstaat voor groen, openbare ruimte en woningen. Op donderdagavond 10 december vindt een digitale informatiebijeenkomst plaats voor ondernemers en omwonenden over de ambities voor het gebied en het verdere planproces. De uitnodiging daarvoor wordt binnenkort verstuurd.
De ontwikkelcombinatie BPD-Giesbers is geselecteerd vanwege haar kennis en ervaring met gebiedsontwikkeling en realisatie van locaties met gemengde functies zoals winkelen en wonen.

Verbouwing

Gelijk met het opstellen van het masterplan wordt Winkelcentrum Dukenburg ingrijpend verbouwd. De eigenaren willen ruim 3 miljoen euro investeren in een grondige opknapbeurt van de huidige passages. In het eerste kwartaal 2021 starten de renovatiewerkzaamheden.


Dit bericht delen:

Advertenties