Zilveren Waalbrugspeld voor de heer Giebels

Van onze redactie
8 oktober 2020
De heer Marcel Giebels (67) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor het 30 jaar lang bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen in Nijmegen voor mensen met een mobiele of zintuigelijke beperking. Vanmiddag ontving de heer Giebels de Zilveren Waalbrugspeld uit handen van locoburgemeester Grete Visser.
Het werk van de heer Giebels is gericht op mensen met een functiebeperking en heeft als doel hen zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij. Eerst werkte hij vanuit de WIG (Werkgroep Integratie Gehandicapten). De WIG is in 2018 opgegaan in het ZRCN, het ZelfRegieCentrum Nijmegen.
 
Hij is al 30 jaar zeer actief als professioneel adviseur, belangenbehartiger, partner, criticus en steun. Hij is een vastberaden ‘projectleider toegankelijkheid’ voor mensen met functiebeperkingen. Zijn werk bestaat uit heel veel projecten met toegankelijkheid steeds als doel. Hij stond mee aan de wieg van het toegankelijkheidsbeleid van de openbare ruimte van Nijmegen en het opstellen van een handboek hiervoor.
 
De heer Giebels is een man met veel geduld en respect voor ieders standpunten. Zijn belangrijkste doel is het behalen van een uitgebalanceerd beleid. Hij denkt vervolgens mee met allerlei toepassingen en aanpassingen in de openbare ruimte en van gemeentelijke accommodaties. Steeds heeft hij meegedacht met de gemeente en op eigen initiatief ook zaken en kennis aangedragen. Hij betekent op die manier enorm veel voor het realiseren van de toegankelijkheid van Nijmegen en voor de mensen voor wie dit nagestreefd wordt.
 
Er gingen afgelopen jaren heel wat wijken op de schop en of werden gerenoveerd. De heer Giebels zorgde ervoor dat bij renovaties van wijken ook de toegankelijkheid voor mobiel en visueel gehandicapten werd aangepakt. Dit werd een succes vanwege onder andere de verhoogde kruisingen waar het makkelijker oversteken is.
 
Het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen met een openbare functie, maar ook locaties in de stad (in samenwerking met PBT consult) is een belangrijke taak van de heer Giebels. Een voorbeeld hiervan is zijn inbreng voor de stadswinkel. De heer Giebels excelleerde als expert bij ingangen, trappen en liften. Ook de nieuwe woningen voor gehandicapte bewoners aan de Broerdijk zijn door zijn toedoen, geduld en doorzettingsvermogen een succes geworden.
 
Als dienstverlening aan gehandicapten heeft de heer Giebels er ook voor gezorgd dat er toegankelijkheidssymbolen zijn ontwikkeld. Zeker 398 locaties zijn gemonitord naar deze typische kenmerken, waaronder de huidige 17 erkende wijkcentra.

Dit bericht delen:

Advertenties