Groen licht voor renovatieplan Winkelcentrum Dukenburg

Van onze redactie
2 oktober 2020
Deze week hebben de pandeigenaren van winkelcentrum Dukenburg gekozen voor oprichting van een renovatiefonds. Met dit fonds kan het lang gekoesterde renovatieplan worden gerealiseerd. Ondanks dat de kosten één miljoen hoger uitvielen dan oorspronkelijk beraamd, werd het plan met overgrote meerderheid aangenomen.
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het nieuwe sprinklernetwerk, het saneren van asbest en verwijderen van luifels voor de nieuwe gevel uitstraling. Deze werkzaamheden zijn nu afgerond en de opbouwfase kan starten. De opbouw gaat gefaseerd in verschillende deelgebieden gebeuren, waarbij de uitvoering van werkzaamheden start in het eerste kwartaal van 2021. Daarnaast worden in het deelgebied aan de westzijde van het winkelcentrum Dukenburg al dit najaar enkele tijdelijke voorzieningen getroffen om de uitstraling te verbeteren.

GDAi Architecten tekende voor het ontwerp en DVP zal de bouwdirectie ter hand nemen. In oktober zal de aanbesteding plaatsvinden, medio november zal het bouwteam meer gedetailleerde informatie kunnen verstrekken over de uitvoering en planning. 

 


Dit bericht delen:

Advertenties