Zilveren Waalbrugspeld voor schooldirecteur Hans Thissen  

Frank van Raaij
25 september 2020
Vanmiddag ontving Hans Thissen (65) tijdens zijn afscheid als directeur van basisschool De Lanteerne in Hees, uit handen van burgemeester Bruls de Zilveren Waalbrugspeld voor zijn initiatief tot het oprichten van een Leerplein en een Wereldplein.
Naast zijn gewone taken als schooldirecteur van De Lanteerne, heeft Thissen vanuit zijn visie op onderwijs en kinderen in 2010 het plan opgevat om de nieuwsgierigheid van kinderen te bevorderen en te ontwikkelen middels het creëren van wereldpleinen (zowel binnen als buitenpleinen). Met dit initiatief werd ingezet op het creëren van een inspirerende omgeving waarin ontdekken en leren centraal staan.

Door het Leerplein en Wereldplein worden kinderen gestimuleerd om met wetenschap en techniek aan de slag te gaan, zodat de aansluiting van het onderwijs op de technische arbeidsmarkt verbetert. De pleinen zijn opgebouwd vanuit de thema’s: voeding, beweging, bouwen en techniek, water en natuurbeleving. Dit zijn de thema's waar kinderen later als volwassenen dagelijks mee te maken krijgen.

De pleinen stimuleren de kinderen tot samenwerking en ze worden uitgedaagd tot intensief bewegen en gevarieerder spel. Ook komen zij meer in contact met de natuur, aangezien het Wereldplein gemaakt is van natuurlijke en hergebruikte materialen. Er zijn buitenwerkplekken, waarin natuur, techniek, duurzaamheid en gezondheid centraal staan. Geprikkeld door de omgeving gaan kinderen hier met eigen leervragen werken. Het bijzondere van het Wereldplein is dat het niet alleen voor de schoolkinderen is ontwikkeld, maar ook toegankelijk is voor alle kinderen uit de buurt.

Om dit alles mogelijk te maken heeft Thissen veel inzet getoond om subsidies binnen te krijgen en partijen te overtuigen van het belang van dit plan. Dit heeft een lange adem en veel doorzettingsvermogen van hem gevraagd. Thissen ging hierbij ook de samenwerking aan met VO-scholen en de HAN en wist kinderen, ouders én de buurt bij dit project te betrekken om er ook gezamenlijkheid en betrokkenheid aan te verbinden.

Op deze manier is er uiteindelijk veel meer bereikt dan alleen het realiseren van de pleinen, omdat Thissen mensen bij elkaar heeft gebracht en ook anderen geleerd heeft buiten de kaders te denken.

Dit bericht delen:

Advertenties