Enquête over ontwikkeling gebied rondom Spiegelwaal

Van onze redactie
5 september 2020
De gemeente Nijmegen nodigt iedereen uit om een enquête in te vullen over het gebied rondom de Spiegelwaal. Het is inmiddels bijna 4,5 jaar geleden dat het project Ruimte voor de Waal werd opgeleverd. Bij de ontwikkeling van dat plan is afgesproken dat er op een deel van het eiland Veur-Lent bebouwing komt. Het is nu tijd om deze stap te zetten.
De input van de Nijmegenaren geeft de gemeente mee ter inspiratie aan marktpartijen. Zij ontwikkelen vervolgens een visie. De partij die met het beste voorstel komt, kan het plan gaan ontwikkelen. In de Hoge Bongerd (ten noorden van de Spiegelwaal) en op een deel van Veur-Lent komen naar verwachting ongeveer 350 woningen en andere functies. Samen vormen zij het Stadseiland.

Enquête

Het gebied rondom de Spiegelwaal is sinds de oplevering in 2016 uitgegroeid tot een populaire plek. Door de centrale ligging tussen stadscentrum en Waalsprong is het een plek waar veel mensen naartoe komen om te wandelen, te sporten of te recreëren. Daarom wil de gemeente graag weten welke wensen en ideeën er in de stad leven voor deze bijzondere locatie. Iedereen die dat wil kan hiervoor de enquête invullen. Deze staat van 4 tot en met 20 september online. De uitkomsten van de enquête worden ter inspiratie meegegeven aan de marktpartijen, samen met de gemeentelijke eisen en wensen.

Ruimte voor de Waal

De Spiegelwaal en Veur-Lent zijn ingericht om te zorgen dat de Waal meer ruimte krijgt en de kans op overstromingen afneemt. Door de ingreep is een bijzonder gebied ontstaan met ruimte voor wonen, natuur en recreatie. Bij de ontwikkeling van de plannen is afgesproken dat op een deel van het eiland Veur-Lent woningen komen. Hiervoor is het deel rondom de bestaande woningen opgehoogd, zodat de bewoners bij hoogwater droge voeten houden. De rest van het eiland blijft onbebouwd. Ook de Hoge Bongerd, het gebied ten noorden van de kade, is aangewezen als woningbouwlocatie.

Vervolg

Het Stadseiland is het laatste deel van de Waalsprong waarvoor de planontwikkeling start. Eind dit jaar gaat de gemeente op zoek naar een marktpartij. Die marktpartijen moeten op basis van de gemeentelijke eisen en de wensen en ideeën uit de stad een visie ontwikkelen voor het gebied. Ze moeten ook aangeven hoe ze gaan samenwerken met de gemeente, de bewoners in het gebied en andere belanghebbenden. De partij die met het beste voorstel komt, kan het plan gaan ontwikkelen. De verwachting is dat de gemeente Nijmegen in het voorjaar van 2021 een partij selecteert die z’n visie gaat uitwerken tot een concreet plan.

Dit bericht delen:

Advertenties