Verdere versmalling Graafseweg: de juiste zet?

Jim Leferink op Reinink
14 augustus 2020
Nu het nieuwe brugdek van de Waalbrug glanst, kan men zich langzamerhand gaan focussen op dat andere project: de verdere versmalling van de Graafseweg. Het stuk tussen Rozenstraat en Wolfskuilseweg gaat van vier naar twee rijbanen, plus een busbaan. Bewoners juichen deze versmalling toe, want volgens hen betekent dit eindelijk rust en vergroening. Maar wijzen alle pijlen die kant op?
De Graafseweg, eens vermaard om zijn functie als hoofdroute tussen de noordelijke en zuidelijke regionen van ons land, is met de komst van de A50 en de bouw van de Oversteek verworden tot een stadsweg. En bij een stadsweg hoort een bijpassende indeling: niet te breed, ongeschikt voor hard rijden, en de nodige groenvoorziening. Volgens de gemeente en een groep bewoners voldoet de Graafseweg op dit moment niet aan deze criteria, en daarom komt nu na lange tijd de gewenste aanpassing.

Verdere versmalling

In 2017 begon de gemeente met de versmalling van de Graafseweg door het deel tussen Keizer Karelplein en Rozenstraat opnieuw in te delen met meer ruimte voor de fiets. Deze versmalling wordt nu doorgezet, nadat de Nijmeegse gemeenteraad afgelopen juni met een meerderheid stemde voor verdere versmalling op het stuk tussen Rozenstraat en Wolfskuilseweg.

Na politiek gebakkelei over en weer was het dan eindelijk zover, onder meer na een verandering van standpunt bij de PvdA. Volgens D66-raadslid Rachid el Hafi moet de herindeling van de Graafseweg de stad groener, veiliger en beter bereikbaar maken voor alle verkeersdeelnemers. Door het sneuvelen van twee rijbanen komt er een busbaan en ontstaat ruimte voor een ventweg of een fietspad langs de woningen. De busbaan moet het openbaar vervoer stimuleren en daarmee het autoverkeer terugdringen.

Het stuk tussen Wolfskuilseweg en Neerbosscheweg wordt niet ingeperkt, omdat een vermindering van het aantal rijstroken daar juist zou zorgen voor meer verkeer op de wegen eromheen en dat is volgens de gemeente niet gewenst. Wel verbetert de gemeente op dat stuk de verkeersveiligheid en leefbaarheid door rijstroken anders te plaatsen en oversteekplaatsen aan te passen.

Bewoners overwegend blij

Een groep bewoners van de Graafseweg heeft zich gedurende lange tijd sterk gemaakt voor herindeling van het betreffende gedeelte. Vrij kunstenaar Bart Drost, tevens bewoner van de Graafseweg, behoort tot deze groep voorstanders van de versmalling.

Drost schreef meerdere brieven aan de gemeenteraad en trok via speelse en kunstzinnige ingrepen de aandacht van pers, publiek en bestuurders. Drost, in een van zijn brieven: ‘De huidige vier banen geven de Graafseweg te veel het karakter van een doorvoerweg, waardoor veel verkeer en overlast ontstaat. Een versmalling van de Graafseweg van vier naar twee rijbanen is een stimulerende en adequate maatregel om verkeer naar de binnenstad af te remmen.’

Naast de overlast noemt Drost een ander belangrijk punt: leefbaarheid. ‘Door het huidige geraas, het gevaar en de stank ervaren bewoners de Graafseweg niet als een plek om te zijn en elkaar te ontmoeten’, aldus Drost in een brief aan de gemeenteraad. ‘De aangekondigde versmalling moet gepaard gaan met nieuwe groenvoorzieningen, zodat het leefklimaat voor bewoners en de stad verbetert.’

Zorgen om filevorming en Dukenburgers

Toch lijkt de toekomst niet onomstotelijk rooskleurig. Oud-wethouder Ben van Hees, wonend aan de Graafseweg, ziet de negatieve gevolgen van de eerdere versmalling tussen Keizer Karelplein en Rozenstraat: ‘Je ziet dat de versmalling van 2017 juist heeft geleid tot meer files tijdens de spitsuren, waardoor mensen gehaast moeten invoegen, hard gaan rijden en toeteren. Af en toe is het werkelijk moord en doodslag.’

Van Hees denkt dat de bewoners die de verdere versmalling aanmoedigen te kortzichtig redeneren: ‘Kijkend naar het effect van de eerdere herindeling verwacht ik ook bij deze versmalling juist meer files en overlast. Van twee naar één rijstrook betekent niet per definitie meer rust. Het autoverkeer moet nu eenmaal afgewikkeld worden. De bewoners realiseren zich dan ook niet goed wat er gaat gebeuren. Dat zie je pas over een paar jaar.’

Ook VVD-raadslid Maarten Bakker is niet overtuigd van het herindelingsplan. Hij benadrukt met name de slechtere bereikbaarheid van het stadscentrum voor bewoners van Dukenburg en Lindenholt. Volgens hem wordt de toekomstige Graafseweg een bottelnek voor verkeer naar het centrum.

Verkeersmodellen

Volgens de gemeente wijst onderzoek uit dat een versmalling van de Graafseweg leidt tot een grote winst op leefbaarheid voor de omwonenden. De bijkomende 15 seconden vertraging voor automobilisten, zoals de verkeersmodellen voorspellen, neemt de gemeente voor lief.

Raadslid Bakker is niet overtuigd van dit onderzoek, omdat het volgens hem rekening houdt met een gelijkblijvend verkeersaanbod, terwijl de stad de komende jaren flink blijft doorgroeien. Ook Van Hees laat weten niet te vertrouwen op dergelijke modellen. ‘Die minieme vertraging van 15 seconden is onzin. Ik geef weinig om die modellen. In mijn tijd als wethouder heb ik gezien dat zulke modellen vooral functioneren als overtuigingsmiddel’, zegt Van Hees.

Werkzaamheden

Twijfels alom, maar de versmalling komt er. De werkzaamheden staan voor 2021 op de planning. Bewoners vertrouwen op de felbegeerde komst van rust en vergroening. Of die er ook komen, dat zal de tijd leren.

Dit bericht delen:

Advertenties