Verdeeldheid over komst luxe waterwoningen Lentse Plas

Jim Leferink op Reinink
30 juli 2020
In de eerste helft van 2021 moeten ze er liggen: de eerste luxe waterwoningen aan de westzijde van de Lentse Plas in Nijmegen-Noord. Ontwikkelaar Balance d'Eau belooft toekomstige drijvende bewoners een ultieme combinatie van vrijheid en comfort. Zorgen omtrent de jarenlange bouwwerkzaamheden, de verkeersveiligheid en de recreatiekwaliteit rondom de Lentse Plas overschaduwen deze idyllische belofte.
Bijzonder wonen op het water: het kan binnenkort op de Lentse Plas in Nijmegen-Noord. Ontwikkelaar Balance d’Eau en Gemeente Nijmegen slaan de handen ineen om 27 luxe, drijvende woningen te realiseren aan de westzijde van de Lentse Plas in de wijk Waalsprong te Lent. De waterwoningen komen te liggen aan gemeenschappelijke entreesteigers, van waaruit iedere woning een breed uitzicht over de plas geniet. De waterwoningen danken hun naam aan de drijvende constructie op het water en de grote glaspartijen die de waterbeleving moeten versterken. De toekomstige drijvende bewoner heeft de keuze uit verschillende typen waterwoningen, waarbij de prijzen variëren van € 609.000 tot € 769.000.

Jarenlange bouwwerkzaamheden

De bouw van ‘De Lentse Kust’ wordt uitgevoerd in drie fases, waarbij de eerste woningen begin 2021 opgeleverd moeten worden. Daarom zijn de eerste bouwwerkzaamheden reeds van start gegaan, zoals de aanleg van nutsvoorzieningen langs het RijnWaalpad. Eind augustus start de aanleg van een bouwterrein aan de oostzijde van het RijnWaalpad, wat moet functioneren als bouwplaats voor alle 27 woningen. Vanuit dat terrein worden de woningen uiteindelijk op hun constructies in het water gehesen. Uiterlijk begin 2023 moeten de laatste woningen en bijbehorende voorzieningen gereed zijn.

Petitie ruim ondertekend

Een grote groep bewoners van Lent en omgeving ziet deze jarenlange bouwwerkzaamheden met lede ogen tegemoet. Zij voorzien een beperking van de groene leefomgeving, beperking van de recreatieruimte en potentieel onveilige situaties op het RijnWaalpad door de oversteek van bouwverkeer. In oktober 2018 werd een petitie voor beperking van het aantal drijvende woningen ruim 2100 keer ondertekend. De petitie werd overhandigd aan de Gemeente Nijmegen, maar zij legde deze naast zich neer. Bezwaarmakers stapten daarop naar de Raad van State. In oktober 2019 besloot de bestuursrechter desondanks dat de bouw van de woningen mag doorgaan in zijn oorspronkelijke vorm.

RijnWaalpad wordt fietsstraat

Ten behoeve van de bereikbaarheid van de waterwoningen wordt het RijnWaalpad omgetoverd tot fietsstraat. Dit betekent dat het RijnWaalpad een fietsroute blijft, maar de auto als gast zijn intrede doet.

Stichting Wijkraad Lent, een organisatie die opkomt voor de belangen van de inwoners van Lent, spreekt zich nadrukkelijk uit tegen de toekomstige fietsstraat. Brigitte Rutten, voorzitter van Wijkraad Lent: ‘De omvorming van het RijnWaalpad tot een fietsstraat is een degradatie van de verkeersveiligheid rondom de Lentse Plas. Duizenden fietsers en recreanten maken dagelijks gebruik van het snelfietspad en hun verkeersveiligheid komt in het geding wanneer ook auto’s worden toegelaten. Het RijnWaalpad in haar huidige vorm moet daarom behouden blijven.’

Gemeente Nijmegen verwerpt de bewering van Wijkraad Lent over de aantasting van de verkeersveiligheid rondom de Lentse Plas. In een schriftelijke reactie laat de gemeente weten dat een fietsstraat ook veilig is en het belang van de fietser niet geschaad wordt.

Inwoners Lent voelen zich ongehoord

Wijkraad Lent is verder van mening dat Gemeente Nijmegen de inwoners van Lent onvoldoende heeft betrokken bij de besluitvorming omtrent de waterwoningen. Brigitte Rutten: ‘De gemeente heeft nagelaten vooraf aan de bouwwerkzaamheden de vereiste verkeersbesluiten te nemen, waardoor de burger geen bezwaar of beroep tegen de werkzaamheden kan aantekenen. Hiermee schendt de gemeente de democratische rechten van de burger. Wij zullen de voorzieningenrechter daarom verzoeken de gemeente te dwingen alsnog de vereiste verkeersbesluiten te nemen. Verder krijgt iedere waterwoning plotseling een bak van beton, die ter plaatse wordt gestort, in plaats van het gepatenteerde procedé met composiet. Dat heeft enorme impact op het bouwprocedé en verergert de overlast voor de omgeving.’

De gemeente laat hierop weten dat de verkeersveiligheid ook tijdens de bouwwerkzaamheden behouden blijft en claimt dat zij wel degelijk juridisch juist handelt inzake de te nemen verkeersbesluiten. ‘Voor kortdurende werkzaamheden van enige weken, zoals de aanleg van nutsvoorzieningen langs het RijnWaalpad, zijn volgens jurisprudentie geen verkeersbesluiten nodig’, zo laat de gemeente weten. ‘Echter, voor langer durende werkzaamheden, zoals de afsluiting van het fietspad van de Edith Piafstraat tot het RijnWaalpad en het omvormen van het RijnWaalpad tot fietsstraat, nemen wij binnenkort verkeersbesluiten waartegen de normale bezwaar- en beroepsmogelijkheden openstaan.’

Aanleg parkeerkoffers

De drijvende villa’s worden tevens voorzien van eigen parkeergelegenheid in ruime parkeerkoffers tegenover de woningen. Zogenoemde verkeerslussen grenzend aan de entreesteigers moeten het mogelijk maken om de auto te keren op de toekomstige fietsstraat.

Wijkraad Lent vindt dat de gemeente te kortzichtig heeft gehandeld bij het nemen van dit besluit en denkt dat er betere alternatieven mogelijk zijn. Brigitte Rutten: ‘In plaats van meerdere parkeerkoffers op de locatie van de huidige natuur, vinden wij het een beter plan om één centraal parkeerterrein voor alle drijvende woningen aan te leggen aan de westelijke zijde van het RijnWaalpad. Op die manier kan het RijnWaalpad als veilig snelfietspad behouden blijven en kan het moeras met vlonder weer worden hersteld als natuurgebied.’

In een reactie op dit alternatieve plan laat de gemeente weten dat deze discussie al grotendeels gevoerd is en benadrukt zij nogmaals dat een fietsstraat ook veilig is.

In de verkoop

Ontwikkelaar Balance d’Eau realiseerde al eerder drijvende woningen op diverse plaatsen in Nederland. Bij de bouw van de woningen maakt Balance d’Eau gebruik van een eigen gepatenteerd bouwsysteem dat onder meer zorgt voor een energiezuinig woonklimaat. Op dit moment zijn alle waterwoningen aan ‘De Lentse Kust’ te koop gezet en zijn zeven van de 27 woningen verkocht. Op zaterdag 18 juli tijdens een informatiedag bij Moeke Nijmegen bleek de belangstelling groot en zijn nog eens acht woningen als optie afgegeven. Op zaterdag 5 september organiseert Balance d’Eau eenzelfde informatiedag bij Moeke Nijmegen van 10.00 tot 14.00 uur.

Dit bericht delen:

Advertenties