Verdovende middelen aangetroffen tijdens integrale controle Roggeweg

Van onze redactie
7 juli 2020
Vanmorgen vond onder regie van de gemeente Nijmegen een integrale controle plaats bij bedrijven aan de Roggeweg. Medewerkers van onder andere gemeente, politie, Liander, brandweer, Intergemeentelijk Projectbureau en de douane werkten mee. Tijdens de controle werden verdovende middelen in een pand aangetroffen.
Tijdens de controle zijn 40 panden gecontroleerd. Er werd gekeken naar de bouw- en milieuvergunningen, de brandveiligheid en controle op (afwijkend) stroomverbruik. Ook is door de verschillende toezichthoudende instanties gecontroleerd op het naleven van de wetten en regels.

Resultaten

Tijdens de controle bleek dat het merendeel van de ondernemers de zaken waarop gecontroleerd werd goed geregeld had. In 1 pand zijn verdovende middelen aangetroffen. De politie doet nader onderzoek. De gemeente zal mogelijk bestuurlijke maatregelen nemen. Over de hoeveelheid en om wat voor verdovende middelen het gaat, kan de gemeente nog geen uitspraak doen. Burgemeester Bruls licht de controle toe: 'Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in Nijmegen. Daarom houden wij van tijd tot tijd dergelijke integrale controles. Omdat we met veel partners onder regie van de gemeente samenwerken, kan er indien nodig direct en effectief opgetreden worden. Dit is de tweede grote controle dit jaar. We zullen zeker vaker dergelijke acties organiseren.'

Informerende functie

De controles hebben ook een informerende functie. Voor overheden is het belangrijk om zicht te hebben op welke activiteiten plaatsvinden in bedrijfspanden en wat de concrete aard en omvang daarvan is. Aan de andere kant is het voor de bedrijven die tijdens integrale controles bezocht worden ook een mogelijkheid om vragen te stellen over de voorschriften die gelden voor hun huidige of toekomstige bedrijfssituatie. Hiermee wordt de meldingsbereidheid verhoogd. Het merendeel van de gecontroleerde ondernemers was positief gestemd over de controle.

Dit bericht delen:

Advertenties