Indrukwekkend stilte protest 'WeesWelkom in Nederland'

Job Boers
5 juni 2020
Gisteravond is er een stilte protest gehouden op de Mariënburg. Met het stilte protest werd opgestaan tegen het kabinetsbesluit om 500 wees- en vluchtelingenkinderen in Griekenland niet op te nemen in Nederland. Naast het protest in Nijmegen, werden er ook stilte protesten gehouden in onder andere Den Haag, Amsterdam en Utrecht.

Griekenland stuurde in oktober 2019 een noodkreet naar de Europese Unie om een groep van 2.500 kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen te halen. Het gaat om kinderen die om uiteenlopende redenen nu alleen, zonder ouders of begeleiders in de kampen zijn. Van voldoende basisbehoeften, hygiëne en juiste medische zorg is geen sprake. Zonder ouders of de juiste begeleiding zijn de kinderen extreem kwetsbaar. Vanwege het Coronavirus is de nood hoger dan ooit.

Nederlandse gemeenten staan klaar om te helpen

Meer dan 100 gemeenten in Nederland hebben inmiddels aangegeven elk tien van deze kwetsbare minderjarigen op te nemen. Ondanks de bereidheid van de Nederlandse gemeenten, weigert het kabinet nog steeds. Volgens het kabinet zal het niet voor een structurele oplossing zorgen.

Opvang in Nijmegen

Nijmegen steunt de oproep van Defence for Childeren en VluchtelingenWerk Nederland aan gemeenten, om vijfhonderd kwetsbare kinderen aan een veilige plek te helpen. Daardoor behoort Nijmegen officieel tot de ‘Coalition of the willing’ groep. Onder deze groep vallen de Nederlandse gemeenten die willen dat Nederland onderdak gaat bieden aan de alleenstaande vluchtelingkinderen. Uiteindelijk beslist staatssecretaris Broekers-Knol over de komst van de jonge vluchtelingen. Wethouder Visser doet namens het Nijmeegse college van B&W een indringend beroep op de staatssecretaris om alsnog vaart te maken met het plaatsen van een deel van de alleenstaande vluchtelingen.

Stichting Nidos

Mocht de staatssecretaris besluiten de 500 alleenstaande asielzoekers uit Griekenland op te nemen, dan is nog niet exact duidelijk waar het Nijmeegse deel van hen kan verblijven. Stichting Nidos neemt in de plaatsing het voortouw.

‘Het Nidos heeft de wettelijke voogdij van alleenstaande minderjarigen asielkinderen en regelt de opvang’, zo meldt wethouder Visser. ‘De opvang door Nidos zal plaatsvinden in kleinschalige wooneenheden. Mensen die zich willen opgeven als opvanggezin kunnen zich melden bij Nidos.’

Op de website van Stichting Vluchteling kan een petitie ondertekend worden voor deze kwestie.

 


Dit bericht delen:

Advertenties