Nieuwe studentenorganisatie 'United for All' richt zich op kwetsbare groepen in Nijmegen

Van onze redactie
1 juni 2020
De onlangs opgerichte studentenorganisatie 'Stichting United for All' gaat zich met diverse projecten inzetten voor kwetsbare groepen in Nijmegen. Op 1 juni start een driedaagse campagne onder studenten van het ROC, de HAN en de Radboud Universiteit om vrijwilligers te werven voor projecten die vanaf oktober starten.

Boden Wilson-Storey is student geneeskunde en de oprichter van deze nieuwe studentenorganisatie. Er is volgens de oprichter een grote bereidheid onder studenten om hun kennis en vaardigheden in te zetten voor kwetsbare groepen in Nijmegen, zoals bijvoorbeeld dak- en thuislozen, slachtoffers van discriminatie, gezinnen in armoede en kinderen met overgewicht.

Kennis en vaardigheden

Boden: ‘Bij studenten uit uiteenlopende opleidingen en richtingen zit een hoop kennis. Dat is niet alleen theoretische, maar ook veel praktische kennis op verschillende terreinen. Om deze reden denken we dat zij elkaar erg goed kunnen aanvullen en mogen álle studenten zich aanmelden als vrijwilliger. Het maakt dus niet uit wat je studierichting of opleidingsniveau is. Als je een project start met betrekking tot bijvoorbeeld overgewicht kun je denken aan studenten diëtetiek, sport en bewegen, fysiotherapie, koksopleiding en medicijnen. Iedereen is even hard nodig.`

Doel van United for All is om al die kennis te bundelen en in te zetten voor gerichte, duidelijk afgebakende projecten. Vrijwilligers krijgen eerst een training die ze dan direct op een project kunnen toepassen. Zo doen ze nieuwe ervaringen op die dan ook weer goed van pas komen in hun studie. United for All zoekt bewust samenwerking met andere maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor diverse doelgroepen in de Nijmeegse samenleving.

Kwaliteit boven kwantiteit

Boden: ’We hechten veel waarde aan de input van onze vrijwilligers en maken dus samen met hen de keuze welke projecten we gaan opzetten. Wel willen we er ten allen tijden voor waken dat we teveel hooi op onze vork nemen of ons gaan begeven op gebieden waar we nog onvoldoende kennis over hebben verworven. Kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit.`

Stichting United for All is op 26 maart officieel opgericht, midden in coronatijd. Ook voor stichting United for All heeft dit gevolgen gehad. Zo is de werving van vrijwilligers verplaatst naar online kanalen en is het houden van fysieke vergaderingen tot nu toch onmogelijk geweest. Maar ook in de huidige situatie worden er vele creatieve manieren gezocht om de betrokkenheid en sfeer binnen de stichting te waarborgen.

Op 1 juni begint de driedaagse wervingscampagne die een vervolg krijgt tijdens de introductieperiode van de opleidingen. Tevens wordt er een start gemaakt met het publiceren van verhalen over Nijmegenaren in kwetsbare en schrijnende situaties.

In oktober start het eerste project met betrekking tot `overgewicht`.

Meer informatie is te vinden op de website.


Dit bericht delen:

Advertenties