Aanpassingen wegen en paden door start voorbereiding bouw drijvende woningen Lentse Plas

Van onze redactie
28 mei 2020
Het fietspad ter hoogte van Edith Piafstraat wordt tijdelijk afgesloten voor fietsers vanwege voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van drijvende woningen op de Lentse Plas. Dit pad wordt vanaf augustus 2020 tot begin 2023 gebruikt voor bouwverkeer.

De kruising op de Prins Mauritssingel waar tot voor kort de bouwplaats van Boskalis was, wordt gebruikt als toegang voor bouwverkeer dat dan over een deel van het huidige fietspad gaat rijden dat aansluit op het RijnWaalpad. Fietsers blijven voorrang houden op het RijnWaalpad en er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat bouwverkeer veilig kan oversteken. Zo worden verkeersregelaars ingezet als bouwverkeer het RijnWaalpad kruist en er worden waarschuwingsborden geplaatst.

Vanaf het moment van oplevering van de eerste drijvende woning wordt het RijnWaalpad fietsstraat: auto’s zijn te gast en fietsers hebben voorrang. De informatie over bereikbaarheid en werkzaamheden door de bouw van de drijvende woningen staat op de website van de Waalsprong en deze wordt steeds bijgewerkt.

Drijvende woningen

Op de Lentse Plas worden 27 drijvende woningen gebouwd. De eerste 9 woningen zijn inmiddels in de verkoop en Zederik bouw, de aannemer die de woningen bouwt voor de ontwikkelaar Balance d’Eau, start in augustus met de bouw van de eerste 9 woningen het dichtst bij Laauwik. De ontwikkelaar gebruikt de naam: De Lentse Kust om de woningen aan te duiden.

Tijdspad

De bouw wordt in 3 fasen uitgevoerd. Dat betekent dat de eerste woningen al worden opgeleverd en bewoond zijn als de tweede fase wordt gebouwd. De verwachting is dat de eerste woningen in de eerste helft van 2021 worden opgeleverd. De laatste woningen en bijbehorende voorzieningen (aanlandplekken voor de woningen, wandelpad en parkeerplaatsen) zijn uiterlijk begin 2023 gereed.

In juni en juli 2020 worden de nutsvoorzieningen aangebracht langs het RijnWaalpad. Het betreft riolering aan de oostzijde en kabels voor o.a. elektriciteit en water aan de westzijde van het RijnWaalpad.

Eind augustus start de aanleg van een bouwterrein aan de oostzijde van het RijnWaalpad, net ten noorden van de brug op het fietspad een bouwterrein. Hiervoor wordt een damwand geslagen een stukje in het water. Dit wordt aangevuld met grond, zodat hier de woningen kunnen worden gebouwd voordat deze in het water gehesen worden. Vanaf deze plek (het bouwterrein) worden alle 27 woningen gebouwd.

Informatie

Omwonenden van de Lentse Plas zijn per brief geïnformeerd. Op de website komt steeds de meest actuele informatie over de voorbereidingen en de bouw van de drijvende woningen.


Dit bericht delen:

Advertenties