Populaire VCA-cursus over veiligheid op de werkvloer ook in Nijmegen te volgen

Van onze partner
27 mei 2020
Waar gewerkt wordt, bestaan ook risico's. Dat geldt zeker voor sectoren als de bouw, de elektrotechniek en de (petro-) chemie. Het leeuwendeel van de vele bedrijfsongevallen die jaarlijks in Nederland plaatsvinden, vindt plaats in een van deze sectoren. In totaal maken we in Nederland jaarlijks nog tweehonderdduizend ongelukken op de werkvloer mee.
Voor 4.300 slachtoffers van zo’n arbeidsongeval ontstaat er letsel, dat soms zelfs blijvend van aard is. In zestig gevallen is er zelfs een dodelijke slachtoffer te betreuren. Om deze cijfers terug te dringen, is het VCA-certificaat in het leven geroepen. VCA is in 25 jaar tijd uitgegroeid tot een veelgevraagde certificering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu in werksituaties. Daarom is het prettig om te weten dat als locatie voor het halen van het VCA Nijmegen ook een optie is.

Bedrijfsongevallen en letselschade

Wat verstaan we nu precies onder een bedrijfs- of arbeidsongeval? Volgens de definitie gaat het om ongevallen die onder werktijd of op een werklocatie plaatsvinden. Daardoor vallen ook verkeersongevallen die tijdens iemands werktijd plaatsvinden onder de definitie. Iemand die voor de zaak op pad is en in het verkeer bij een ongeluk betrokken raakt, maakt dus ook een bedrijfsongeval mee.

In het algemeen kunnen arbeidsongevallen tot twee verschillende soorten letselschade leiden. Het makkelijkst te identificeren is letselschade die die het gevolg is van een plotseling bedrijfsongeval. Het letsel dat hierdoor ontstaat is doorgaans in eerste instantie fysiek van aard. Ernstige en blijvende gevolgen zijn daarbij mogelijk. De andere vorm van letselschade is letselschade als gevolg van een beroepsziekte. Het gaat dan om mentale klachten als gevolg van de werksituatie of een gebeurtenis op het werk, of fysieke klachten die over langere tijd opgebouwd worden.

Wie er aansprakelijk is bij bedrijfsongevallen is niet altijd even helder. Wat in ieder geval geldt, is dat de werkgever verplicht is aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht voldaan heeft en dat hij er alles aan gedaan heeft om ongevallen te voorkomen. Maar wanneer het ongeval het gevolg is van roekeloos handelen door de werknemer draagt deze zelf de aansprakelijkheid.

Van checklist tot certificering

VCA is begonnen als de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Deze checklist werd in 1994 in het leven geroepen door aannemers en vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven. Zij werkten samen om een onafhankelijk toetsingssysteem te ontwikkelen dat ingezet kon worden om het veiligheidsbeleid van bedrijven te controleren. Hiermee wilden zij het risico op arbeidsongevallen terugdringen. Ruim 25 jaar later is VCA veel meer dan dat. Het is nu de bekendste en meest veelgevraagde certificering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Bedrijven en werknemers gebruiken het om hun basiskennis over deze zaken aan te tonen en te laten zien dat ze werken met oog voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Nuttig voor bedrijven en individuele werknemers

Voor bedrijven en individuele werknemers in de risicovolle sectoren komt het VCA-diploma anno 2020 uitstekend van pas. Voor bedrijven biedt het certificaat een betere garantie op het binnenhalen van nieuwe opdrachten, omdat bij aanbestedingen het VCA-certificaat steeds vaker als voorwaarde wordt gesteld. Voor individuele werknemers is het een belangrijk diploma voor op hun CV, omdat bij sollicitaties in risicovolle sectoren het certificaat steeds vaker onderdeel van de eisen uitmaakt.

Verschillende doelgroepen, verschillende cursussen

Verschillende doelgroepen kunnen hun VCA halen met behulp een eigen cursus. Werknemers op de werkvloer behalen het certificaat middels de cursus VCA Basis, die ook wel B-VCA wordt genoemd. Leidinggevenden in risicovolle sectoren moeten de VCA-VOL cursus volgen, wat staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Dit geldt ook voor zelfstandig ondernemers in deze sectoren. Hoewel intercedenten in de uitzendbranche zelf niet in risicovolle werkomgevingen werken, zenden zij wel werknemers uit naar zulke werkplekken. Daarom is er voor hen ook een speciale cursus, namelijk de VIL-VCU: Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden. Er zijn drie manieren om een VCA-cursus te volgen. De eerste optie is een klassikale VCA-cursus. E-learning, een online cursus dus, behoort ook tot de mogelijkheden. Voor mensen die liever thuis op hun eigen tempo studeren, is het tevens mogelijk om de cursus in de vorm van zelfstudie te doen. In al deze gevallen wordt de cursus afgesloten met een officieel examen waarmee men het VCA-certificaat kan behalen.


Dit bericht delen:

Advertenties