Stichting Lezen en Schrijven bundelt corona-informatie in begrijpelijke taal

Van onze redactie
9 april 2020
Er wordt door de overheid, media en verschillende organisaties veel informatie verspreidt over het coronavirus. Hierdoor hebben veel mensen vragen of zijn op zoek naar informatie. Voor de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen is deze informatie veel en moeilijk. Daarnaast kost het gebruik van een smartphone of een computer voor deze laaggeletterden vaak zeer veel moeite.
Stichting Lezen en Schrijven vindt het van levensbelang dat iedereen in Nederland deze informatie begrijpt. Door de informatie te bundelen in begrijpelijke taal maakt Stichting Lezen en Schrijven dit ook voor laaggeletterden toegankelijk. Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: ’Het voorkomen en verminderen van het coronavirus lukt alleen als íedereen de informatie en de te nemen maatregelen begrijpt. Daarom zetten we informatie in begrijpelijke taal op één plek: de website Lezenenschrijven.'

Overzicht

Op de website van Lezenenschrijven is informatie over corona te vinden via flyers, video-animatie en links naar posters. Deze materialen zijn voor iedereen te gebruiken en te downloaden. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven, zorginstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar informatiemiddelen voor hun burgers, klanten en medewerkers. Ook geeft de website een overzicht van informatie aan laaggeletterden door andere organisaties. Bijvoorbeeld de gezondheidsadviezen van expertisecentrum Pharos in begrijpelijke taal en hun woordenlijst met uitleg van moeilijke woorden rondom het coronavirus, of uitleghulp Steffie die op een eenvoudige manier informatie uitlegt. Om de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed bij te houden, wordt de website van Lezenenschrijven regelmatig aangevuld.
 
Lesmateriaal

Stichting Lezen en Schrijven vindt het belangrijk dat tijdens de coronacrisis laaggeletterden kunnen blijven leren. Op de site staat daarom een overzicht van lesmateriaal en tips voor het (online) begeleiden van laaggeletterde cursisten. Dit is voor vrijwilligers en docenten die laaggeletterden begeleiden. Voor cursisten is het voortzetten van de lessen essentieel. Zo blijven zij doorleren en is er minder kans dat zij stoppen met de cursus. Ook is het contact met hun begeleider en medecursisten belangrijk. Veel laaggeletterden vinden leren lastig en missen digitale vaardigheden om goed om te gaan met online lesprogramma's. Door te zorgen dat vrijwilligers en docenten via licenties toegang hebben tot online lesmateriaal via de website Oefenen kunnen zij hun lessen en contact met cursisten online en telefonisch voortzetten.


Klik hier voor al het laatste Nijmeegse nieuws over het coronavirus.

Dit bericht delen:

Advertenties