Rechtswinkel Nijmegen-Oost: werkgeversaansprakelijkheid bij een burn-out

Marjolein Meijer
26 juni 2020
Werknemers die uitvallen als gevolg van een burn-out zeggen vaak dat dit is veroorzaakt door stress op het werk. Is een werkgever aansprakelijk stellen voor de burn-out niet wat makkelijker gezegd dan gedaan?

De wet bepaalt dat de werkgever een zogeheten zorgplicht heeft tegenover zijn werknemers. Dit betekent dat de werkgever verplicht is alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt, zoals een burn-out. Op het moment dat de werkgever niet (meer) aan deze verplichting voldoet, kan hij aansprakelijk gesteld worden voor de eventueel geleden schade. De werknemer moet kunnen aantonen dat het werk heeft geleid tot een burn-out. In twee recente uitspraken van de rechter is dit aan de orde gekomen.

Twee rechtszaken over een burn-out

In de eerste uitspraak ging het om een medewerkster die aangaf haar dienstverband te willen beëindigen. Vervolgens heeft ze zich ziek gemeld en enkele maanden later liet ze weten dat ze nog aanspraak maakte op uitbetaling van 3478 overuren. Daarnaast hield ze de werkgever aansprakelijk voor de schade die zij zou hebben geleden als gevolg van de gezondheidsklachten die hebben geleid tot een burn-out.

In de tweede uitspraak ging het om een medewerker die voor zijn functie veel moest reizen en veel overuren maakte. Naast een hoge werkdruk leidde dit tot een verstoorde werk-privé balans waardoor hij is uitgevallen met een burn-out. Hij stelde de werkgever aansprakelijk voor het niet voldoen aan de zorgplicht, in de hoop alle door hem geleden schade vergoed te krijgen.

Hoe luidde het oordeel van de rechter?

De rechter moet nagaan of er sprake is van een verband tussen het werk en het uitvallen van de medewerker. Ook wordt gekeken of de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Hierbij is het van belang in hoeverre de werknemer deze overbelasting heeft aangegeven bij de werkgever. Daarnaast moeten gezondheidsklachten tot schade, zoals een burn-out, hebben kunnen leiden. Dit zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden.

In het geval van de eerste uitspraak trok de medewerkster volgens de rechter te veel werk naar zichzelf toe en was er geen sprake van structureel overwerken dat de werkgever had moeten voorkomen. De medewerkster heeft onvoldoende aangetoond dat de werkzaamheden hebben geleid tot gezondheidsklachten. De medewerkster heeft geen signalen afgegeven waardoor de werkgever had moeten begrijpen dat het werk te zwaar was.

In de tweede uitspraak kon vastgesteld worden dat er sprake was van structureel overwerken. De medewerker had op tijd duidelijk gemaakt dat de druk te hoog was en de werkgever heeft steeds voldoende maatregelen getroffen om de medewerker te ontlasten. In deze zaak was het echter problematisch dat de rechter eraan twijfelde of de burn-out niet door andere factoren dan werk was veroorzaakt.

Conclusie

In beide gevallen stelt de medewerker dat het werk heeft geleid tot een burn-out. De rechter is het hier in beide gevallen niet mee eens, omdat de een te weinig signalen heeft afgegeven met betrekking tot de werkdruk en bij de ander de burn-out waarschijnlijk door andere factoren werd veroorzaakt. Kortom, een medewerker moet van goede huize komen wil hij de rechter overtuigen dat de werkgever aansprakelijk is voor zijn burn-out.

Omdat elke situatie anders is, spelen persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol. De medewerkers van de Rechtswinkel kijken graag mee naar uw situatie en mogelijkheden. Hebt u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen dit probleem aan? Vanwege het coronavirus houden wij geen spreekuren, maar wij helpen u graag per e-mail. Ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

Meer lezen over juridische adviezen van rechtswinkel Nijmegen-Oost? Klik hier voor het vorige artikel. Rechtswinkel Nijmegen-Oost is ook te volgen via Facebook of LinkedIn.

 


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen