Herdenking bombardement op Nijmegen

Rafi van den Berg
22 februari 2020
Onder grote belangstelling van genodigden en belangstellenden vond vandaag de herdenking van het bombardement op Nijmegen plaats. Tijdens deze herdenking werd stilgestaan bij de bijna achthonderd doden en duizenden gewonden, voornamelijk burgers, die 76 jaar geleden vielen. De herdenkingsplechtigheden vonden op verschillende plekken in de stad plaats.
Ondanks het grauwe gure weer werd de herdenking goed bezocht. Onder de genodigden waren onder andere minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, Deputy Chief of Mission U.S. Embassy Marja Verloop en Colonel David Sears  van de Amerikaanse ambassade.
Dit jaar waren voor het eerst leden van Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen aanwezig waarbij Prins Carnaval, de jeugdprins en pages en hun gevolg een opvallende verschijning waren. Hun aanwezigheid oogstte zowel verbazing als respect voor het feit dat ondanks de vele carnavalsfestiviteiten ook ruimte is voor dit serieuze stukje geschiedenis van Nijmegen. Hiermee wil Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen hun verbondenheid met de stad laten zien en dat carnaval meer is dan drank en feesten.

Gebedsdienst

De herdenking werd geopend met een gebedsdienst in de Petrus Canisiuskerk. Onder leiding van pastoor Eduard Kimman werd de dienst geopend. De dienst werd druk bezocht en ook hier leden van Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen aanwezig. Tijdens de dienst werd stilgestaan bij de slachtoffers en werd met name het nooit zullen vergeten maar ook het vergeven, benoemd. Na het laatste gebed en het slotlied ‘Een lied tegen de Derde Wereldoorlog’, werd gezamenlijk naar het monument De Schommel aan het Raadhuishof gelopen. Daar werd de rest van de officiële herdenking voortgezet.

Zonder vrijheid geen gelukkig leven

De voortzetting van de herdenking bij de Schommel was koud, plechtig en winderig. Ook hier waren veel belangstellenden en stond het plein vol mensen. Onder het publiek waren veel kinderen, waaronder de leerlingen van het Montessori College. Het openingswoord was aan burgemeester Bruls. Hij sprak over het eerbetoon aan de slachtoffers, dat is gemaakt om hen een gezicht te geven, doelend op de beelden die vorig jaar als eerbetoon op grote billboards te zien waren op Plein ‘44. De burgemeester benadrukte dat zonder vrijheid er geen kans op een rustig en gelukkig leven is en riep op de vrijheid te koesteren als een geschenk.

Medeleven, bewondering, stilte en gedichten

De herdenking ging verder met een woord van mevrouw Marja Verloop van de Amerikaanse Ambassade die haar diepe medeleven betuigde aan Nijmegen  voor het bombarderen van de stad door de Amerikanen en dat ondanks deze trieste gebeurtenis toch nog er diepe verbondenheid is met de Nederlanders. Minister Grapperhaus sprak namens de ministerraad de menigte toe. Hij sprak vooral tot de jongeren, hoe het zou zijn dit te hebben moeten meemaken. De minister benadrukte dat het niet goed is te praten dat de toenmalige regering heeft gezwegen over deze gebeurtenis en dat dit nooit meer mag gebeuren. ‘We moeten van het foute bombardement dat we vandaag herdenken, proberen iets goeds te leren’, aldus de minister. Ook sprak hij zijn grote bewondering uit voor de Nijmegenaren over hoe zij de stad weer opbouwden en altijd vluchtelingen welkom hebben geheten en op grote schaal opvingen.
Na de toespraak van de minister werd door Bart Jansen een passage uit het boek ‘Het verdriet van Nijmegen’ voorgelezen, waarna twee minuten stilte gehouden werd en de klokken werden geluid. Kinderen van het Montessori College droegen daarna een aantal gedichten voor en deelden zelfgemaakte kaarten uit.

Kranslegging

Na de twee minuten stilte en het luiden van de klokken werden aansluitend kransen gelegd.  Burgemeester Bruls mocht als eerste een krans leggen waarna minister Grapperhaus van justitie en Marja Verloop van de Amerikaanse Ambassade volgden. Gemeentebestuurders van de omliggende regio’s, Prins Carnaval en zijn gevolg en kinderen van het Montessori College legden ook een krans. Na afloop was er nog een samenzijn in de hal van het stadhuis met broodjes en koffie.

Dit bericht delen:

Advertenties