Kinderen veilig op weg dankzij Profile Tyrecenter Druten

Van onze redactie
16 februari 2020
Profile Tyrecenter Druten werkt mee aan het vergroten van de verkeersveiligheid van kinderen door voorlichting te geven op groep 7 en 8 van het basisonderwijs met Veilig op Weg. Afgelopen vrijdag bezocht Veilig op Weg de Montessorischool Lindenholt voor een verkeersles over de dode hoek bij een vrachtwagen. Dit gebeurde op initiatief van Profile Hans van der Wielen in Druten.
Annemarie Eichelsheim van de Profile-vestiging vertelt: ‘Mijn dochter zit op de Lindenholt en daar hebben ze het in de klas regelmatig over verkeersveiligheid. Omdat Profile partner is van Veilig op Weg hebben we de klas opgegeven voor een gastles. De kinderen vonden het een zeer leuke en speelse les en hebben ontzettend veel geleerd.’

Veilig in het verkeer

Duizenden kinderen fietsen dagelijks en dat is niet zonder gevaar. De dode hoek van grote voertuigen, zoals vrachtwagens is een gevaar waarvan veel kinderen zich niet bewust zijn. Om kinderen op een veilige manier te leren omgaan met grote voertuigen in het verkeer is de ‘Blijf uit de dode hoek’ les ontwikkeld van Veilig op Weg. Dit is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN) in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN). Directeur Marketing Paul van den Acker van Profile benadrukt het belang van voorlichting: ‘Wij vinden het belangrijk dat we kinderen vroeg laten kennismaken en voorlichting geven om risico’s rondom grote voertuigen te herkennen en hierop in te spelen.’

Vuistregels

Het eerste deel van de les vond plaats in de combinatieklas van groep 6, 7 en 8. Lesgeefster en chauffeur Corina Hamer van Veilig op Weg keek samen met de leerlingen een film van vloggers Firy en Milo. Zij stelden vragen over de gevaren van grote voertuigen in het verkeer aan de hand van praktijkvoorbeelden. Vervolgens werden de antwoorden klassikaal besproken door Corina. De belangrijkste vuistregels om veilig om te gaan met de dode hoek zijn: houd minimaal 3 meter afstand en blijf op rechts en achter de grote voertuigen.

Vrachtwagen op school

Om de kinderen zelf te laten ervaren wat een chauffeur van een vrachtwagen wel of juist niet kan zien, stond op het schoolplein een vrachtwagen klaar. In groepen gingen de leerlingen kijken wat ze op verschillende afstanden van elkaar konden zien. De leerlingen moesten raden wat de afstand tot de vrachtwagen was. Zo konden ze zelf ervaren dat je vanuit de cabine op 3 meter afstand elkaar pas kan zien. Ook gingen de kinderen onder leiding van Corina rondom de vrachtwagen staan in een dode hoek. Kinderen in de cabine moesten via de spiegels de leerlingen opsporen en dat bleek een lastige taak. Zo leerden zij dat het beter is om rechts en ruim achter de vrachtwagen te blijven. Aan het eind konden de leerlingen de trailer bekijken.


Dit bericht delen:

Advertenties