Forse investering gemeente om gevolgen corona te dempen

Van onze redactie
15 september 2020
Om de effecten van de coronacrisis voor Nijmegen te dempen, wil het college van B&W volgend jaar 12,6 miljoen euro vrijmaken voor extra investeringen in wonen, cultuur, lokale economie en binnenstad. In de drie jaar daarna komt daar in totaal nog zo'n 12 miljoen euro bij. Dat staat in de begroting 2021-2024.

De gemeente wil in crisistijd de hand niet op de knip houden, maar juist investeren om belangrijke voorzieningen en instellingen overeind te houden en bedrijven te ondersteunen. Dat betekent dus geen grote bezuinigingen die de crisis verder verdiepen, maar het zo veel mogelijk blijven uitvoeren van voorgenomen beleid en extra geld vrij maken om de klappen te verzachten. Op die manier verwacht de gemeente dat de stad na de crisis weer sneller kan herstellen en aan de toekomst kan blijven werken.

Wonen

Het college wil geld vrij maken om sneller woningen te bouwen rond station Nijmegen en Kanaalzone/Winkelsteeg. Dat is noodzakelijk om de woningnood in de snelgroeiende stad te verkleinen, er zijn mogelijkheden voor investeringen vanuit het Rijk en de provincie. Zo werd deze week bekend dat de rijksoverheid 5 miljoen bijdraagt om de bouw van 670 woningen te versnellen.

Cultuursector

De zwaar getroffen cultuursector die in Nijmegen voor veel werkgelegenheid zorgt, krijgt ook een impuls. Zo wordt bijvoorbeeld de 4,5 miljoen die nodig is voor de broodnodige opknapbeurt van de schouwburg naar voren gehaald en er komt extra ondersteuning voor middelgrote en kleine culturele producenten in onze stad.

Dukenburg

Voor plannen rond winkelcentrum Dukenburg en het omliggend gebied (inclusief 60e straat Meijhorst) komt alvast 2 ton vrij. Het overschot aan winkelmeters maakt plaats voor bijvoorbeeld wonen. 

Binnenstad

Voor de binnenstad wordt een actieagenda gemaakt die moet zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en een betere inrichting van de binnenstad. Daar horen bijvoorbeeld het herinrichten van de Augustijnenstraat-Burchtstraat en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen bij die zorgen voor meer groen en minder hittestress.

Impulsgelden

Met deze impulsgelden voor wonen, cultuur en lokale economie/binnenstad verwacht de gemeente zowel op de lange als de korte termijn crisisgevolgen te verzachten.

Meer informatie over de impulsgelden en de tekst van de hele begroting is te lezen op het planning & control portaal van de gemeente Nijmegen.

 


Dit bericht delen:

Advertenties