Bert Frings neemt afscheid als wethouder gemeente Nijmegen

Van onze redactie
28 januari 2020
Wethouder Frings (1955) maakte deel uit van drie Nijmeegse colleges van burgemeester en wethouders. Vanaf zijn start in 2011 was hij verantwoordelijk voor zorg en welzijn en de decentralisatie van de Wmo en Jeugdzorg naar de gemeente in 2015. Vanaf 2018 was hij projectwethouder voor de herziening van het Wmo-stelsel (Wmo, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen).
Aanvankelijk zou hij deze rol tot en met het najaar 2020 invullen, maar vanwege zijn gezondheid draagt hij zijn taken per 1 maart 2020 over. Wethouder Grete Visser, met de portefeuille onderwijs, zorg en welzijn is vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor de herziening van het Wmo-stelsel.
 
Vanaf 2015 was Bert Frings verantwoordelijk voor decentralisatie van de zorg. Hij stond aan de wieg van de sociale wijkteams en STIPS die ervoor zorgen dat informatie, zorg en welzijn in de wijk, dichtbij de inwoners werd georganiseerd. Frings maakte het interventieplan om regie te houden op de oplopende kosten in de zorg. Hij was initiatiefnemer van De Binder, waar wonen voor zorgvragers en zorgdragers mogelijk is. Hij bracht partijen samen voor wonen met zorg voor ouderen en GGZ-cliënten in de binnenstad en voor de huisvesting van dak- en thuislozen en jonge statushouders. Bert Frings was scherp op de kwaliteit van zorg en de winstmarges bij zorgaanbieders. Zijn bestuurlijke inzet leverde hij in Nijmegen, in de regio Gelderland Zuid en ook bij het landelijke Hoofdlijnenakkoord GGZ en het akkoord Ontwikkeling beschermd wonen en dak- en thuislozen.
 
Bert Frings: 'Ik ben bijna 9 jaar met overtuiging en plezier wethouder geweest. Ik dank iedereen voor het vertrouwen en voor de samenwerking. Ik heb met passie voor de stad en de inwoners mijn rol vervuld. Nu is het tijd om aan mijn gezondheid te denken en aandacht aan mijn familie te besteden. Ik wil mijn kennis en netwerk blijven inzetten voor mensen die dat nodig hebben, met name in de Jeugdzorg en GGZ. Alleen in een ander tempo. Wethouder ben je voor de volle 100%, dat laat mijn gezondheid nu niet toe. Ik wens mijn opvolger Grete Visser veel succes in deze mooie portefeuille.'
 
Bert Frings was naast zijn wethouderschap actief in het landelijke Schakelteam Personen met Verward gedrag, in de bestuurlijke Ketenraad Wet verplichte GGZ, in de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en in het VNG-overleg Zorg en Veiligheid. Hij was van 2002 tot 2007 lid van de Nijmeegse gemeenteraad (waarvan vanaf 2006 fractievoorzitter van GroenLinks).

Dit bericht delen:

Advertenties