Zorg voor dieren in Nijmegen

Rachel Henst
7 januari 2020
Vanaf januari zorgt Nijmegen nóg meer voor de dieren in haar gemeente. De gemeente wil haar standpunten verwoorden in een beleidsnotitie Dierenwelzijn. De aanzet voor dit plan wordt komend voorjaar met diverse betrokken dierorganisaties besproken. Het is voor het eerst dat de gemeente zich hiermee uitspreekt over het welzijn van dieren in de Waalstad.

Alle acties die de gemeente voortaan onderneemt, moeten gericht zijn op het zo diervriendelijk mogelijk handelen. Dit betekent dat gemeentemaatregelen niet strijdig mogen zijn met de belangen van het dier. Op de agenda voor 2020 staan al enkele maatregelen en uitgangspunten. Zo wil de gemeente onder andere aan haar inwoners duidelijk maken wat ze zoal doet om Nijmegen nog diervriendelijker te maken.

Helderheid kosten

De Partij voor de Dieren pleitte in april van dit jaar in de gemeenteraad al voor een duidelijk dierenwelzijnsbeleid. ‘Bij gebrek aan een helder afgesproken beleid kan morgen een werkwijze veranderd zijn. Bijvoorbeeld doordat een ambtenaar die dierenwelzijn meeneemt in zijn overwegingen vertrekt en vervangen wordt door een ambtenaar die dat niet doet’, aldus Eline Lauret, raadslid van de Partij voor de Dieren (PvdD). Voor de PvdD is het belangrijk dat er een goed en afgewogen beleid komt. ‘Daarmee verschaffen we ook helderheid over beleid en over de kosten die daaraan verbonden zijn. We krijgen daar regelmatig vragen over en het is soms lastig om te vinden hoe het precies zit.’

Concrete acties

Voor 2020 heeft de gemeente al een aantal concrete acties op het oog. Zo wil de gemeente meer aandacht schenken aan dieren in nood. Zwerfdieren worden opgevangen door de Dierenambulance Nijmegen en bij dierenopvang De Mère. Daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. Afgelopen jaar was de Dierenambulance Nijmegen slecht bereikbaar vanwege onderbezetting. Samen met de gemeente kijkt men hoe dit voor 2020 beter te regelen is.

Geen vlees of vis

Wie voortaan bijeenkomsten, recepties of vergaderingen van de gemeente bezoekt, krijgt niet langer standaard vlees of vis voorgeschoteld. Daarmee wordt vegetarisch eten de norm. Versnaperingen bij de gemeente zijn in het nieuwe jaar standaard plantaardig.

Meer bijen en vlinders

Afgelopen jaar werkte de gemeente bij het plantsoenbeheer al ecologisch. De maaier kwam minder vaak tevoorschijn. Hierdoor groeit het groen weliger, wat beter is voor de diversiteit van insecten als vlinders en bijen.

Geen nieuw proefdierlab

Op de Novio Tech Campus bij de universiteit wordt gewerkt met proefdieren. De gemeente wil de campus ondersteunen en stimuleren om proefdiervrije innovaties te ontwikkelen zodat proefdieren zo minimaal mogelijk worden gebruikt.

Kleine marterachtigen

De bunzing, hermelijn en wezel zijn beschermde diersoorten. Dit betekent dat ze niet mogen worden gedood en dat hun rustplaats niet vernield mag worden. De gemeente neemt deze kleine marterachtigen voortaan mee bij het vaststellen van bestemmingsplannen.

Meer concrete acties

In het voorjaar organiseert de gemeente een bijeenkomst. De gemeente wil met diverse partijen die betrokken zijn bij dieren en dierenwelzijn om de tafel gaan zitten. Het doel is input te krijgen om een goede beleidsnotitie op te stellen en nog meer concrete acties vast te leggen.

 


Dit bericht delen:

Advertenties