Malderburchtstraat duurzaamste straat

Van onze redactie
19 december 2019
Vanmiddag om 13.30 uur opende wethouder Bert Velthuis samen met de werkgroep van omwonende de meest duurzame straat van Nijmegen: de Malderburchtstraat. Vanaf morgen is de straat open voor het verkeer.
Op het eerste gezicht zie je er niets aan. De Malderburchtstraat in de wijk Hatert is een gewone straat gebleven. Toch is de straat bijzonder. Bij de reconstructie is er 48 procent minder CO2-uitgestoten. Daarnaast is er 54 procent circulariteit behaald ten opzichte van een ‘normale’ reconstructie. Bijna 90 procent van het toegepaste materiaal is hergebruikt, terwijl het niet duurder is en even snel kan.
 
Sturen op ambities

Nijmegen is mede-ondertekenaar van de landelijke Green Deal GWW 2.0 (Grond, Weg- en Waterbouw). Uit de tools die hierbij horen is als methodiek het ‘ambitieweb’ gebruikt. Door interviews met alle stakeholders is een goed beeld gekregen van de ambities van de stakeholders. Van te gebruiken materiaal tot sociale cohesie. Deze ambities zijn vervolgens vertaald naar een opdracht. Daarmee is de markt uitgedaagd om een eigen visie te geven en om samen met de gemeente het ontwerp en de (duurzame) invulling te ontwikkelen. Ook zijn de volgende uitgangspunten opgenomen: verlaging van de CO2, meer circulair materiaal, klimaatadaptatie, energieneutraliteit en sociale duurzaamheid. De combinatie Van Gelder Aannemingsmaatschappij en Tauw had de best passende visie voor deze ambities en is als partner geselecteerd.
 
Blauwdruk

De Malderburchtstraat is een geslaagde pilot. De gemeente heeft dit traject meteen gebruikt om een eerste blauwdruk te maken hoe de rest van het onderhoud in Nijmegen op een duurzame wijze kan worden aanbesteed en uitgevoerd. Daarom is ook de Malderburchtstraat gekozen: Als deze aanpak voor een gewone straat kan, dan kan het overal worden toegepast.
 
Werkwijze

Allereerst is er goed geluisterd naar specialisten en de belanghebbenden in het gebied zoals de omwonenden, de aangrenzende school het Kandinsky College, de woningcorporatie en de serviceflats. Samen met aanwonenden zijn er daarna ‘waardekijksessies' gehouden om de wensen op te halen. Deze nieuwe werkwijze heeft er voor gezorgd dat de gemeente, bewoners, adviesbureaus en de aannemer vroeg in het proces hun kennis en ervaring deelden en het project vorm hebben gegeven. Dit heeft veel opgeleverd. Zo is in het nieuwe ontwerp de bestaande sleuf voor kabels naast de weg komen te liggen, waardoor er geen verharding weggehaald hoeft te worden wanneer er aan gewerkt moet worden. Ook is de busbaan verlegd, waardoor de weg extra versmald kon worden, en de lantaarnpalen zijn ingekort en hoefden niet vervangen te worden.
 
Duurzame resultaten door samenwerking


Door veel informatie bij alle stakeholders op te halen en de intensieve samenwerking is de gemeente erin geslaagd om in plaats van de beoogde reductie van 20% CO2 uitstoot, 48% te realiseren. De reductie werd o.a. gerealiseerd door een slimmere planning van transport en gebruik van machines, maar ook door de weg te versmallen met gemiddeld zo’n meter. De toename van circulair materiaal is zelfs uitgekomen op meer dan 50 procent in plaats van de beoogde 10 procent. Zo zijn de klinkers uit het project direct hergebruikt en is de rest beklinkerd met materiaal uit andere projecten.
Maar misschien wel het belangrijkste resultaat is dat het gelukt is om deze duurzame resultaten te realiseren binnen het oorspronkelijke budget en dat het nieuwe concept ook kan worden toegepast voor andere projecten in Nijmegen en daarbuiten. Er was zelfs ruimte voor extra’s zoals 2 e-laadpalen, een groenontwerp, een verlichte oversteekplaats en nieuwe abri's voor de bus.
 

Dit bericht delen:

Advertenties