Raamplan Bouwverkeer Waalsprong moet vrachtverkeer door Lent veiliger maken

Rachel Henst
7 december 2019
Na lang wachten heeft de gemeente Nijmegen samen met de Wijkraad Lent het Raamplan Bouwverkeer Waalsprong vastgesteld. Met dit nieuwe plan moet het vrachtverkeer door Lent veiliger worden.
Lentenaren kwamen in februari nog massaal in opstand tegen zandtransporten die dwars door de woonwijk reden. De dorpsbewoners voelden zich onveilig, wetende dat er zeker nog tien tot vijftien jaar gebouwd wordt in Nijmegen Noord. De ingediende motie ‘Geen zandtransport door Lent’ van de Lentenaren werd aangenomen door de gemeenteraad. Wethouder Harriët Tiemens beloofde dat de gemeente zou werken aan een plan om al het toekomstige bouwverkeer via veilige routes door het dorp te leiden. En dat plan ligt er nu.

Veiligheid voorop

Verkeersveiligheid staat voorop in het nieuwe plan. Aandachtspunten zijn de schoolroutes, recreatiegebieden als de Lentse Plas met het strandje, de sportvelden, de winkelgebieden en zorginstellingen. De gemeente doet de belofte dat het bouwverkeer vooral gaat rijden op wegen die daarvoor geschikt zijn. Daarnaast wil de gemeente kruisend fiets- en vrachtverkeer zoveel mogelijk vermijden. In het plan wordt rekening gehouden met kwetsbare groepen als kinderen. De gemeente streeft ernaar geen bouwverkeer te leiden langs scholen en sportvelden. Als er naast een school gebouwd wordt, moet de weg toch gebruikt kunnen worden, maar zijn aanvullende maatregelen nodig. Het bouwverkeer krijgt dan te maken met tijdsvensters zodat kinderen veilig van en naar school of de sportclub kunnen fietsen.

Zwaarbelaste wegen

De basis voor het raamplan zijn de hoofdwegen en de gebieden die nog niet bebouwd zijn. De komende jaren moeten er vooral aan de westkant van Lent nog veel wijken, waaronder de Hof van Holland, Koude Hoek en Woenderskamp, ontwikkeld worden. Rondom de dijk zijn er nog werkzaamheden bij de Stelt Zuid en de Vossenpels Zuid. Verder zullen er nog bouwwerkzaamheden zijn bij de drijvende woningen aan de Lentse Plas. De wegen die de komende jaren zwaarbelast zijn met bouwverkeer zijn in ieder geval de Prins Mauritssingel, de Italiëstraat en de Graaf Allardsingel, liet gemeenteprojectleider Eugène Leijenaar weten op de in november gehouden Wijkraadsvergadering in Lent.

Communicatie met bewoners

In het raamplan van de gemeente staan de werkzaamheden op hoofdlijnen. Per gebied dat ontwikkeld wordt maakt de gemeente een individueel deelplan waarbij de risico’s worden geïnventariseerd. Ieder half jaar bekijkt de gemeente samen met de Wijkraad Lent of de plannen haalbaar zijn of bijgesteld moeten worden. Op de agenda staan dan knelpunten met betrekking tot de veiligheid en hoe deze opgelost kunnen worden. Ook individueel worden aanwonenden ingelicht over plannen bij hen in de buurt. Zo hebben bewoners, scholen, zorginstellingen en winkeliers op tijd zicht op wat hen te wachten staat. Leijenaar: ‘Voor de gemeente is in ieder geval iedere maatregel bespreekbaar om de veiligheid van de Lentenaren te garanderen.’


Dit bericht delen:

Advertenties