Woonboten kunnen blijven aan Oostkanaaldijk

Van onze redactie
26 november 2019
De woonboten aan de Oostkanaaldijk kunnen daar blijven liggen. Volgens het college van B & W is er sprake van een aanvaardbare situatie vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening, zowel voor de bedrijven als de woonbooteigenaren en -bewoners. Het college stopt daarom het handhavingstraject definitief.
De woonboten aan de Oostkanaaldijk lagen daar in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente heeft lang gezocht naar een definitieve alternatieve plek, maar dat was niet mogelijk. Eind 2018 heeft de gemeente het besluit genomen om handhaving te starten. Begin 2019 bleek op basis van een uitspraak van de rechtbank Limburg dat de woonboten aan de Oostkanaaldijk van rechtswege een omgevingsvergunning hebben gekregen door de invoering van de Wet verduidelijking voorschriften woonschepen (Wvvw). De gemeente heeft daarop het handhavingstraject opgeschort om te onderzoeken of de woonboten op het industrieterrein kunnen blijven liggen. Daarbij is gekeken of er een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is voor de woonbootbewoners en of de aanwezigheid van de woonboten een belemmering vormt voor bedrijven op TPN-West, nu en in de toekomst. Na afweging van alle belangen kiest het college ervoor om de door de wetgever gecreëerde situatie in stand te laten en dus om de woonboten te laten liggen.

Wethouder Noël Vergunst: 'Het is goed dat er na een lange periode van onzekerheid duidelijkheid is voor de woonbooteigenaren. Zeker nu uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een aanvaardbare situatie voor de woonboten en de bedrijven. Dit is de best mogelijke uitkomst''.

Het college stelt de gemeenteraad voor om het besluit uit december 2018 om de bewoners een tegemoetkoming te bieden als zij de woonfunctie beëindigen, in te trekken.

 

Dit bericht delen:

Advertenties