Koninklijke onderscheiding voor Rob de Jong

Van onze redactie
21 november 2019
De heer Drs. R.J.M. (Rob) de Jong (65) ontving vanmiddag de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze uit handen van locoburgemeester Tiemens tijdens zijn afscheidssymposium, voor zijn pensionering, bij Cardo. Hij krijgt de Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten en werkzaamheden voor Pluryn.

Rob stond aan de basis van het huidige Pluryn. Pluryn groeide uit van een lokale en regionale zorgaanbieder tot een landelijke speler binnen de jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Rob was daarin met zijn visie, strategisch inzicht en onvoorwaardelijke inzet de constante factor. Ook de doelgroep van Pluryn maakte een ontwikkeling door. Van de zorg aan jongeren met een lichamelijke handicap naar ondersteuning en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met de meest complexe zorgvragen. Rob toonde zich binnen deze ontwikkeling een groot pleitbezorger van het ontschotten van verschillende financieringsvormen van zorg. Onder zijn leiding ontwikkelde Pluryn zich tot een stabiele, innovatieve en toonaangevende zorgorganisatie die de cliënt altijd centraal stelt.

Rob verloor daarbij de maatschappelijke inbedding van de zorg nooit uit het oog. Het hebben van een volwaardige functie in de samenleving voor mensen met een beperking staat bij hem altijd voorop, ook wanneer de problematiek complex is.

BliXem

Hij was initiatiefnemer van BliXem in Nijmegen, de eerste maatschappelijke onderneming van Nederland. Hij schaarde zich achter maatschappelijke initiatieven zoals Equipe Mont Ventoux en de Special Olympics. Hij zag in dat naast zorg ook het onderwijs belangrijk is om mensen voor te bereiden op een zelfstandige toekomst.

Cliënt centraal

Rob heeft in de afgelopen jaren een waardevol netwerk opgebouwd. Hij zit aan tafel met ministers, staatssecretarissen, gemeenten, zorgkantoren en collega-zorgaanbieders. Hij gaat verbindingen aan met tal van maatschappelijke instellingen. Bij alles wat hij doet, staat de cliënt centraal. Hij kent en spreekt cliënten, weet wat er op de werkvloer speelt en hecht grote waarde aan de inbreng van de medezeggenschap.

Transitie van jeugdzorg

Rob was mede verantwoordelijk voor strategie en visie van de gehele gehandicaptensector. Hij werkte aan goede onderlinge communicatie en was pleitbezorger van 'een leven in vrijheid'. Bij de transitie van jeugdzorg naar gemeenten was Rob één van de drijvende krachten om deze ook naar de toekomst toe te borgen. Hierin was hij onvermoeibaar en heeft hij vanuit zijn kennis en kunde tot op het hoogste niveau gestreden voor een inhoudelijk faire overgang met als belangrijkste punt: het belang van de jongere.

Arbeidsparticipatie

Rob heeft aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling van de methodiek supported employment in Nederland. Hiermee is hij mede grondlegger geweest om voor vele jongeren met een licht verstandelijke en fysieke beperking de wetgeving rondom arbeidsparticipatie te wijzigen. Als toezichthouder van Stichting Jobstap zorgde hij ervoor dat de populatie licht verstandelijk beperkt gekoppeld werd aan bredere doelgroepen zoals mensen met autisme, lichamelijke beperking of psychische problematiek. Hiermee heeft hij een bijdrage geleverd aan het ontschotten van deze populatie.

Rob heeft de afgelopen jaren ook diverse bestuursfuncties bekleed op het gebied van cultuur, sponsoring en fondsenwerving, zorg, serviceclubs, alsook een tweetal commissariaten.


Dit bericht delen:

Advertenties