Bewoners Jerusalembuurt bezorgd over nieuwbouwplannen Talis

Van onze redactie
26 oktober 2019
De bewoners van de Jerusalembuurt in Heseveld zijn zeer bezorgd en uiterst sceptisch over de nieuwbouwplannen van woningcorporatie Talis. Dit bleek afgelopen week tijdens een drukbezochte bewonersavond.
De bewonersavond werd gehouden om de de stand van zaken rond de
nieuwbouwplannen te bespreken. De huidige woningen, gebouwd in 1953 en bekostigd uit de Marshallgelden, zijn bijna 70 jaar oud en voor een deel aan het einde van hun levensduur. Woningcorporatie Talis legt daarom binnenkort nieuwe plannen voor aan de bewoners. Maar van de nu al bekende onderdelen worden veel bewoners niet erg enthousiast.

Enquête

Een grote zorg is de toekomstige huur die voor veel bewoners fors omhoog gaat. De huur gaat uitkomen op zo’n € 670; een gemiddelde stijging van ruim 35 %. Dit is voor veel huidige bewoners niet te accepteren. Uit een door de bewoners en de SP gehouden enquête blijkt dat maar de helft van bewoners nu in zou stemmen met nieuwbouw. Een woningcorporatie is er bij dit soort plannen wettelijk aan gehouden dat minimaal 70 % van de bewoners instemt.

Andere kritiekpunten zijn de krappere woonruimte, de beperkte woningverwarming en de vaak onduidelijke communicatie van Talis. De bewoners beraden zich op verdere actie richting Talis.

Dit bericht delen:

Advertenties