Bewustwording moderne slavernij door indrukwekkende mars

Sanne Kerkers
16 oktober 2019
Antimensenhandel-organisatie A21 organiseert op 19 oktober de Walk For Freedom. Een stille mars voor bewustwording van moderne slavernij. De tocht start om 15.00 uur op het Stationsplein, er wordt een afstand van drie kilometer gelopen.

Het wereldwijde evenement vindt dit jaar voor de 4e keer in Nijmegen plaats. In 2018 is de tocht op meer dan 450 locaties in 50 landen gelopen. Het doel is bekendheid genereren voor moderne slavernij en fondsen werven.

Kinderen in de seksindustrie

Vandaag de dag zijn er meer dan 46 miljoen mannen, vrouwen én kinderen die nog steeds gevangen zitten in slavernij. Wereldwijd, maar het meest in de USA, blijkt sprake te zijn van vrije mensen die tot slaaf zijn gemaakt uit geld- of machtswellust. Organisator van de mars Jan-Willem te Maarssen omschrijft moderne slavernij als volgt: ‘Niet openbaar herkenbaar, niet vrij zijn in je doen en laten. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld al het werk in de huishouding doen van rijke mensen, kleding maken, delfstoffen delven in mijnen voor smartphones en verder vooral kinderen en vrouwen die onder dwang moeten werken in de (digitale) seksindustrie.

In Nederland zijn er volgens de Nationaal Rapporteur Slachtoffermonitor Mensenhandel 2012-2016 1049 geregistreerde slachtoffers. De realistische schatting is dat er in Nederland 6700 mensen niet vrij zijn en tot slaaf zijn gemaakt.’ Jan-Willem is geschokt als hij deze getallen hoort. ‘Het leed van kinderen raakte me diep.’ In 2016 haalt hij 10.000 euro op met een benefiettocht in Griekenland en sindsdien organiseert hij de Walk For Freedom in Nijmegen.

A21 is een internationale antimensenhandel-organisatie, werkzaam vanuit twaalf kantoren wereldwijd. A21 is gebaseerd op vier pijlers; preventie (bewustwording creëren en onderwijs), bescherming (opvanghuizen), vervolging (juridisch) en partnerschap (overheid, politie, gemeenschap). Mede voor de zogenaamde freedom houses, waar de slachtoffers op adem kunnen komen, is geld nodig.

Informatie

De Walk For Freedom is indrukwekkend en te herkennen aan één lange lijn van deelnemers gekleed in het zwart. Tijdens de stille mars delen de deelnemers informatie uit. Iedereen kan meelopen en zelfs op de dag zelf spontaan aansluiten.

Iedereen die iets wil doen tegen moderne slavernij kan geld doneren of acties organiseren om geld te werven. Bij vermoedens van (voortdurende) vrijheidsberoving kan men bellen met Comensa via 033-4481186.

 

 


Dit bericht delen:

Advertenties