Aanpassing Graafseweg voor leefbaarheid en verkeersveiligheid

Van onze redactie
8 oktober 2019
Als de renovatie van de Waalbrug achter de rug is, gaat de gemeente verder met de herinrichting van de Graafseweg. Op het deel tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg kan het aantal rijstroken worden teruggebracht naar 2x1. Op het deel vanaf de Wolfskuilseweg richting Cavaljéweg is het voor de doorstroming van het verkeer noodzakelijk om 4 rijstroken te handhaven, maar hier neemt de gemeente andere maatregelen zoals een nieuwe, veiligere fietsoversteek. 
De herinrichting van de Graafseweg moet de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid vergroten. Het streven is om autoverkeer dat niet in de (binnen)stad hoeft te zijn, te laten kiezen voor de A50 en de S100 (de route via De Oversteek). Op die manier blijft het stadscentrum beter bereikbaar voor iedereen die daar echt moet zijn en wordt de Graafseweg als stadsweg verkeersveiliger. Bovendien wordt zo de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers vergroot. 
 
De inrichting van de Graafseweg is nog hetzelfde als in de jaren ‘70, toen de weg een nationale route was tussen Noord- en Zuid-Nederland. Met de komst van de A50 in 1976 en de bouw van stadsbrug De Oversteek in 2013 is de weg geleidelijk veranderd in een stadsweg. Het uiterlijk van de weg sluit nog niet aan bij de nieuwe functie. De Graafseweg is te breed waardoor er vaak te hard gereden wordt en de auto’s rijden dicht langs de huizen. 
 
Rozenstraat-Wolfskuilseweg


Bij de aanpassing van de Graafseweg is het belangrijk dat de verkeersdoorstroming op peil blijft. De verkeersonderzoeken die gedaan zijn tonen aan dat het stuk tussen de Rozenstraat en Wolfskuilseweg toe kan met minder rijstroken. Over een traject van 1,5 kilometer (vanaf het Keizer Karelplein tot de Wolfskuilseweg en omgekeerd) bedragen de verliestijden in de spitsperiodes als gevolg van de versmalling maximaal 15 seconden. Door het aantal rijstroken terug te brengen naar 2x1 ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld een ventweg of fietspad langs de woningen. Dat draagt bij aan een prettigere leefomgeving voor omwonenden en het vergroot de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. 
 
Wolfskuilseweg-Cavaljéweg

Op het wegdeel tussen Wolfskuilseweg en Cavaljéweg laat onderzoek zien dat het verminderen van rijstroken de doorstroming op de Graafseweg te sterk hindert. Bovendien zou dat leiden tot sluipverkeer en ongewenste verkeersdrukte op omliggende wegen. Het is wel zinvol om de rijstroken smaller te maken zodat verkeer minder hard rijdt en ruimte ontstaat voor een fietspad langs de woningen, zoals dat ook op de rest van de Graafseweg ligt. De huidige fietsoversteek bij de Verbindingsweg kan worden verplaatst en onderdeel worden van een nieuw kruispunt met verkeerslichten bij de Cavaljéweg. Hierdoor wordt de verkeerssituatie overzichtelijker voor automobilisten, fietsers en voetgangers. 
 
Eerdere aanpak Graafseweg

De aanpak van het tweede deel van de Graafseweg is een vervolg op de herinrichting van het deel tussen Keizer Karelplein en Rozenstraat in 2017. Hier is meer ruimte gekomen voor fietsers en voetgangers, de kruispunten zijn veranderd en er zijn nieuwe ‘slimme’ verkeerslichten gekomen. Uit de evaluatie bleek dat de aanpassing het gewenste effect had: de hoeveelheid autoverkeer op dit wegvak is niet verder gegroeid wat bijdraagt aan de leefbaarheid. Bredere fiets- en looppaden hebben het comfort voor deze weggebruikers sterk verbeterd en gezorgd voor een toename van het gebruik van deze route. De doorstroming voor autoverkeer is volgens verwachting op peil gebleven. Het beeld dat onderzoeken en simulaties vooraf gaven, is in de praktijk bevestigd.
 

Dit bericht delen:

Advertenties