Joska van der Meer ontvangt Zilveren Waalbrugspeld

Van onze redactie
27 oktober 2019
Joska Veldhorst-van der Meer ontving vandaag de Zilveren Waalbrugspeld voor haar jarenlange bijdrage aan voor haar jarenlange vrijwilligerswerk bij de Ontmoetings-kerk en inzet voor de wijk Dukenburg. De uitreiking door burgemeester Bruls vond vanmiddag plaats in de Ontmoetingskerk ter gelegenheid van haar 25-jarig ambtsjubileum.

Mevrouw Van der Meer (52) is pastor van de Ontmoetingskerk. Naast haar professionele aanstelling besteedt ze vele uren per week aan het welzijn van de Dukenburgers. Zij zet zich in voor het bestrijden van de armoedeproblematiek in de wijk. Ze heeft een verbindende rol tussen mensen en instanties in Dukenburg en is voor velen een belangrijk aanspreekpunt in de wijk. Hierbij gaat het niet alleen om het luisterend oor en de gesprekken die ze voert met mensen die naar de Voedselbank komen of de nieuwkomers in de kerk, maar ze zoekt ook naar mogelijkheden om mensen te ondersteunen die een 'andere' positie innemen in onze maatschappij. 

Tomeloze energie

Ze heeft een tomeloze energie en ongebreidelde creativiteit. Organiseert onder andere verbindende toneelvoorstellingen, het jaarlijkse jongeren theaterweekend, programma voor alleenstaande moeders en Dit is Dukenburg. Daarnaast organiseert zij activiteiten voor kinderen samen met basisscholen, waaronder basisschool De Meiboom en activiteiten voor jongvolwassenen.

Kunstenaars en scholen

Ze heeft contact met allerlei organisaties in de stad met als doel cross-overs tot stand te brengen. Enkele voorbeelden hiervan zijn stiltecafés, repaircafé, stille tochten met Raad van Kerken en Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. Ook organiseert ze activiteiten rondom kunstZINnig zoals exposities en een jaarlijkse grote thematische tentoonstelling in de kerk en onderhoudt het relatienetwerk met kunstenaars en scholen.

Inspireren

De aansturing van de 550 vrijwilligers doet ze niet alleen; er zijn allerlei commissies en werkgroepen die daar een rol in spelen. Haar kracht is dat zij er steeds in slaagt weer nieuwe mensen te inspireren om hun talenten in te zetten voor de gemeenschap. Zij zet mensen ook op passende activiteiten zodat zij zingevende ervaring kunnen opdoen en soms ook daarmee weer aan een betaalde baan komen.


Dit bericht delen:

Advertenties