Zilveren Waalbrugspeld voor Jan Rikken uit Lent

Van onze redactie
23 september 2019
Jan Rikken ontving vanavond de Zilveren Waalbrugspeld voor zijn jarenlange inzet voor de Wijkraad Lent, de vroegere Dorpsraad Lent. In het Voorzieningenhart De Ster werd Jan Rikken door de burgemeester hiermee verrast tijdens het 25-jarig jubileum van de Stichting Wijkraad Lent.
Jan Rikken (74) is 18 jaar voorzitter geweest van de wijkraad Lent. Hij was in 1994 medeoprichter van de voorganger van de wijkraad, namelijk de Stichting Dorpsraad Lent. De stichting ging in 2008 over in de Stichting Wijkraad Lent. Hij heeft zich altijd ingezet voor de dorpsgemeenschap Lent. Als voorzitter wist hij altijd boven individuele belangen uit te stijgen. De heer Rikken heeft een onvermoeibare werklust en veel activiteiten in Lent georganiseerd. Van 2012 tot 2018 was hij erevoorzitter van de stichting wijkraad Lent.

Lentse Oeverspelen

Naast de stichting wijkraad Lent was en is de heer Rikken actief bij onder andere de Stichting Lent 800, deze verzorgde het 800-jarig bestaan van Lent in 1996. Ook stond hij in 2005 aan de wieg van de Lentse Oeverspelen. Hier kwamen jaarlijks tussen de 2000 en 3000 bezoekers op af. De heer Rikken was de organisator en penningmeester van deze spelen. Daarnaast is hij bestuurslid van Sport voor Senioren Lent (SSL). Deze gemengde groep 50-plussers sport samen in sportzaal De Spil. Het doel is om daardoor lichamelijk, maar ook geestelijk, in goede conditie te komen en te blijven.

Repaircafé Nijmegen-Noord

Samen met de heer Tanahatoe heeft de heer Rikken in 2015 het Repaircafé Nijmegen-Noord opgezet. Inmiddels is er een flinke groep vrijwilligers die maandelijks het Repaircafé in de Ster in Lent of in De Klif in Oosterhout draait. Verder was Rikken deelnemer van diverse overlegorganen, zoals Platform Waalsprong, diverse gemeentelijke klankbordgroepen, klankbordgroep Ruimte voor de Waal bij I-Lent, klankbordgroep Bewoners en Gebruikers Ruimte voor de Waal, klankbordgroep Nijmegen-Noord en de klankbordgroep Ontgrondingen.

Groot sociaal hart

Al deze werkzaamheden heeft de heer Rikken met een enorme inzet en gedrevenheid uitgevoerd en nog steeds is hij bezig om Lent mooier, beter en gezelliger te maken. Voor velen in Lent is hij een man met een groot sociaal hart en een fijn mens.

 

 


Dit bericht delen:

Advertenties