Nieuwe stap naar waterveilig Waalfront

Van onze redactie
19 september 2019
Het Waalfront in Nijmegen krijgt een toekomstbestendige, veilige, deels groene waterkering: een dijk die het voormalig industriegebied groener maakt en het uitzicht op de rivier terugbrengt.

Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en Ontwikkelbedrijf Waalfront, een samenwerking tussen gemeente Nijmegen en BPD, tekenden gisteren een samenwerkingsovereenkomst die de rollen en financiering van het project vastlegt. De kosten voor het plan bedragen 5,1 miljoen euro; dit bedrag zal evenredig worden verdeeld over het waterschap, de provincie en ontwikkelbedrijf Waalfront.

Mooie verblijfsplek

De nieuwe waterkering biedt bewoners en bezoekers van het gebied een mooie verblijfsplek. De slimme inpassing van de dijk maakt dit moderne stadsdeel bestand tegen extreme toekomstige rivierwaterstanden. Ontwikkelbedrijf Waalfront realiseert de waterkering tegelijk met Park Fort Krayenhoff en de woningbouw tussen nu en 2025.

Planning

De bebouwing van Park Fort Krayenhoff is naar verwachting in 2020 klaar. Daarna wordt het park ingericht. Vanaf 2020 start de woningbouw aan de haven, het Dijkkwartier Oost. In 2021 kunnen op de locatie van de loods bij Honig tot aan de rivier woningen worden gebouwd. Vanaf 2022 komt de gehele Honig-locatie beschikbaar; de woningbouw hier wordt medio 2026/2027 afgerond. De verwachting is dat in 2023/2024 het te behouden deel van het Honig-complex zijn nieuwe status krijgt. De werkzaamheden en procedures die moeten worden uitgevoerd voor de waterveiligheid zullen hier steeds iets op vooruitlopen.


Dit bericht delen:

Advertenties