Ondergrondse containers in binnenstad vanaf vandaag in gebruik

Van onze redactie
4 september 2019
In de binnenstad staan nieuwe ondergrondse containers voor restafval. Vanaf vandaag maken alle bewoners van de binnenstad en de bedrijven die reinigingsrecht betalen hier gebruik van. Wethouder Bert Velthuis en Bart de Bruin, directeur Dar openden de ondergrondse containers samen met afvalcoaches.
De binnenstad omvat het gebied tussen de singels, de Waal en het spoor. Hier staan nu de ondergrondse containers. Wethouder Bert Velthuis is blij dat de containers klaar zijn voor gebruik: ‘Dit is een goede stap op weg naar een schonere stad. In het centrum staat straks geen restafval meer aan de straat. Bewoners kunnen nu op elk moment hun restafval kwijt en hoeven geen volle afvalzakken met restafval te bewaren. Daarnaast levert de nieuwe manier van inzamelen ook minder CO2-uitstoot en verkeershinder op voor de binnenstad, doordat de inzamelwagens minder vaak rijden en minder vaak hoeven te stoppen.’

 

De nieuwe manier van inzamelen geldt voor bewoners en voor bedrijven die nu reinigingsrecht aan de gemeente betalen. In de praktijk zijn dit de bedrijven die de Nijmeegse groene of rode tariefzak gebruiken. Andere bedrijven in het centrum hebben contracten met private afvalinzamelaars, die het afval in rolcontainers of zakken met vrachtwagens blijven inzamelen.

Ophalen van afval

Het ophalen van de andere afvalsoorten in de binnenstad blijft zoals de bewoners gewend zijn. Plastic+ haalt Dar elke week op en oud papier één keer in de maand. Dar zet afvalcoaches in die de locaties met de containers in de gaten houden zodat ze er schoon uit blijven zien. Daarnaast zijn zij er om bewoners te helpen. Ze zijn er voor vragen en kijken of mensen nog ergens tegenaan lopen

Bart de Bruin: ‘De ondergrondse containers zorgen niet alleen voor een schonere stad, voor onze medewerkers zorgt het ook voor betere werkomstandigheden. Zij hoeven nu in de binnenstad geen zware restafvalzakken meer te tillen.’

Andere manier van betalen

Afval aanbieden in een container betekent ook op een andere manier betalen voor het afval. Per keer dat een bewoner of ondernemer met zijn Dar Afvalpas een afvalzak in de container doet, betaalt hij het bedrag van een restafvalzak. Aan het eind van het jaar brengt de gemeente dit in rekening. De groene en rode betaalzak hoeven zij dan niet meer te gebruiken. Hierover worden bewoners verder geïnformeerd.

Informatie

Meer informatie staat op de website van Dar. Hier vinden bewoners informatie over waar de containers staan, hoe de containers werken en wat ze kunnen doen als ze nog restafvalzakken over hebben. Alle ophaaldagen zijn via de afvalwijzer te vinden.


Dit bericht delen:

Advertenties