Klimaatstaking 27 september

Mike Tomale
13 augustus 2019
Op 27 september vindt er een grote internationale klimaatstaking plaats in 150 landen. De internationale acties voeren de druk op rond de klimaattop van de Verenigde Naties die 23 september in New York wordt gehouden. De Nijmeegse Petra Willems staakt mee in Den Haag.

Petra Willems is lid van Teachers for Climate, een organisatie bestaande uit leraren die leerlingen en leraren ondersteunen die zich willen inzetten voor een beter klimaat. Met behulp van onder andere Fridays for Future en een team van vrijwilligers motiveert zij scholieren, studenten, politici, vakbondsleden en wetenschappers om mee te gaan naar Den Haag en om mogelijke klimaatstakers te werven. 

Staken is belangrijk

Petra Willems: ‘In het voorjaar van dit jaar hebben we een steunbetuiging geschreven die is ondertekend door 412 docenten. We wilden hiermee duidelijk maken dat we achter de jongeren staan die spijbelen om de aarde leefbaar te houden. Ook helpen we collega's die in de les met duurzaamheid aan de slag willen gaan bestaand lesmateriaal te vinden en in contact te komen met organisaties die bijvoorbeeld gastlessen aanbieden. Wij vinden het belangrijker om een dag te staken dan naar school te gaan.’

Op de vraag waarom Petra persoonlijk zo gedreven is, antwoordt ze: ‘Ik lees te veel berichten over de stijgende temperatuur van de aarde en alle gevolgen die daarmee gepaard gaan, zoals de stijgende zeespiegel, het teruglopen van bepaalde diersoorten en extreem weer, zoals we afgelopen juli ook in Nederland hebben gehad. Ik maak me zorgen om de toekomst van mijn kinderen. Stil zitten is voor mij geen optie, daarom help ik waar ik kan.’

Voor wat betreft de reis naar Den Haag wordt niets aan het toeval overgelaten. Als groepen met 6 of 7 personen reizen, kunnen ze, ongeacht waar ze opstappen, vanaf 11 of 12 euro heen en weer naar Den Haag gaan. Mochten de machinisten gaan staken dan gaan we kijken of we bussen kunnen regelen’, legt Petra uit.

Politiek

Petra is van mening dat deze actie zin heeft. ‘We hebben een goed verhaal. Met het klimaatakkoord is een goed begin gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, maar het kabinet zal meer moeten doen om aan de Urgenda uitspraak te voldoen. De afgelopen tijd is ook gebleken dat het wereldwijd staken zin heeft. Mohammed Barkindo, het hoofd van de OPEC, noemt Greta Thunberg en de milieuactivisten die met haar de straat op gaan, 'de grootste bedreiging voor de fossiele brandstoffen wereldwijd'. Dat zegt toch genoeg? De eerste politieke partij heeft zich al aangemeld als partner. Wie dat is? Dat maken we binnenkort bekend’, aldus Petra Willems.


Dit bericht delen:

Advertenties