SP wil Airbnb harder aanpakken

Mike Tomale
4 augustus 2019
De SP pleit voor hardere maatregelen tegen verhuurderswebsite Airbnb. Volgens de socialisten is het aandeel Airbnb in de stad de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. De politieke partij baseert zich hiervoor op cijferwerk van De Gelderlander.
Airbnb is sinds 2009 actief in Nijmegen en de afgelopen jaren explosief gegroeid. Het betreft zo’n 1600 kamers. Naar Amsterdams voorbeeld wil de SP nu ook hardere maatregelen in Nijmegen. De partij denkt bijvoorbeeld aan een maximum aantal dagen dat er verhuurd mag worden en een meldplicht bij de gemeente.

In Amsterdam is een maximum aantal ingesteld van 30 dagen en een meldplicht. In de gemeente Arnhem mag een Airbnb maximaal 60 dagen verhuurd worden en geldt vanaf 1 januari 2019 een meldplicht.

Beter voorkomen dan genezen

Yurre Wieken, fractievolger van de SP in de gemeenteraad, geeft aan dat het Nijmeegse stadsbestuur al zou hebben aangekondigd te onderzoeken of het mogelijk is om Airbnb vanaf 2021 toeristenbelasting te laten betalen. De SP pleit voor een meldplicht bij de gemeente, een maximum aantal personen waaraan verhuurd mag worden en een limiet van 30 dagen op de verhuur aan dezelfde persoon, om verkapte structurele verhuur te voorkomen. Een soortgelijke regeling die in de gemeenten Arnhem en Amsterdam al worden gehanteerd.

Wieken geeft aan dat hij wil dat het college in kaart brengt welke panden exclusief voor Airbnb worden gebruikt. De SP wil voorkomen dat investeerders betaalbare starterswoningen opkopen en Airbnb-verhuur structureel gaan doen. Ook moeten er Airbnb -regels komen voor de particuliere kamerverhuur.

Yurre Wieken : ‘Voor wat betreft de handhaving van de meldplicht gaat het erom dat er een norm wordt gesteld. Als ergens iets wordt aangetroffen, dan zal er gehandhaafd worden.’ Wieken wil dat het college nu al kaders gaat stellen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Onderzoek

In december 2017 heeft de gemeente Nijmegen een hotelonderzoek gepubliceerd waarin werd geconcludeerd dat het hotelaanbod voor de stad Nijmegen een toename liet zien van bijna 63%, namelijk van 400 hotelkamers in 2008 naar 650 kamers in 2017. Dit is een gemiddelde jaarlijkse groei van 7%. De gemaakte inhaalslag in Nijmegen is daarmee een feit.

Concurrentie met Airbnb wordt door sommige partijen bestempeld als oneerlijk, bijvoorbeeld voor wat betreft de regelgeving rond hygiëne en brandveiligheid. Toch concludeerde de gemeente toen dat nadelige effecten die uitgaan van platforms als Airbnb , buiten mogelijke concurrentie, nog nauwelijks merkbaar zijn, aangezien het nog plaatsvindt op een relatief kleine schaal.


Dit bericht delen:

Advertenties