Nieuwe maatregelen gladheidsbestrijding werken goed

Van onze redactie
25 juni 2019
Om de gladheidsbestrijding betaalbaar te houden heeft de gemeente in de afgelopen winter verschillende maatregelen genomen. Daardoor wordt er sinds 1 januari 2019 in zo'n 100 straten niet meer gestrooid. De raad was benieuwd naar de consequenties en vroeg om een snelle evaluatie. Bij de evaluatie blijkt dat de maatregelen tot nu toe goed hebben gewerkt.
In december 2018 nam de raad de motie ‘Op glad ijs’ aan om de uitvoering van de gladheidsbestrijding 2018-2019 zo snel mogelijk na het winterseizoen te evalueren. Dat heeft de gemeente samen met Dar gedaan. Centraal stond de vraag in hoeverre de bewoners van Nijmegen last hadden van deze maatregel en wat de impact hiervan zou zijn op de bereikbaarheid en veiligheid van de stad.

Conclusies

De genomen maatregel lijkt goed te werken. Doordat het schrappen van de 100 woonstraten, konden de strooiroutes efficiënter en sneller gestrooid worden. De stad is goed bereikbaar gebleven en er hebben zich geen ernstige incidenten voorgedaan. Ook waren er niet meer meldingen, klachten en ongevallen dan afgelopen jaren. De ingekomen klachten en meldingen zijn zorgvuldig gewogen en beoordeeld. Waar nodig is de strooiroute aangepast en zijn straten alsnog opgenomen in het strooiprogramma. Ook heeft de gemeente gezorgd dat er meer gele zoutkisten waren voor de buurten. Daarnaast is het melden van klachten makkelijker gemaakt door de meldoptie voor gladheid in het beginscherm van de meld&herstel-app te zetten en regelmatig over de nieuwe maatregelen te communiceren.

Blijven monitoren

Ondanks dat deze eerste evaluatie een positief beeld geeft van de genomen maatregel, zijn er meerdere winterseizoenen nodig om een goed beeld te kunnen vormen van de uiteindelijke gevolgen. Dit heeft onder andere te maken met de wisselvalligheid van het Nederlandse weer. Daarom blijven de gemeente en Dar de situatie monitoren .

 


Dit bericht delen:

Advertenties