Skaeve Huse in Dukenburg en Nijmegen-Noord

Van onze redactie
18 juni 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft nieuwe stappen gezet naar realisatie van Skaeve Huse aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord en de Stadbroekseweg in Dukenburg. De Skaeve Huse worden geplaatst in een afgelegen gebied, zodat de bewoners met begeleiding tot rust kunnen komen. De Skaeve Huse zijn eenvoudige en kleine woningen. De bewoners krijgen behandeling van IrisZorg en woonbegeleiding van het RIBW. Woningcorporatie De Gemeenschap is de verhuurder van deze woningen.
Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. Met dit bestemmingsplan willen de gemeente Nijmegen, lokale zorginstellingen en een woningbouw coöperatie 8 zogenaamde Skaeve Huse realiseren voor cliënten die niet op een andere manier gehuisvest kunnen worden. Ook heeft het college het besluit genomen om voor de locatie in Nijmegen Noord een omgevingsvergunning in te dienen. Het onderzoek naar onder andere geluid en archeologie op de locatie aan de Stationsstraat is afgerond. De omgevingsvergunning wordt gevraagd voor 5 zorgwoningen en een begeleiders-unit. Het gaat hier om een tijdelijke situatie voor 10 jaar.

 

Inloopbijeenkomst

Voor beide locaties wordt rond de zomer een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden om concrete plannen over inrichting en beelden van woonunits toe te lichten. Voor beide locaties is inspraak mogelijk. In Dukenburg via zienswijzen in de bestemmingsplanprocedure en in Nijmegen-Noord via een bezwaarschrift op de omgevingsvergunning. Het is de ambitie dat in 2020 op beide locaties zorgwoningen geplaatst kunnen worden.

Skaeve Huse Stadbroekseweg Dukenburg

Aan de Stadbroekseweg gaat het om de vestiging van 8 zorgwoningen. In 2014 heeft de gemeenteraad al een bestemmingsplan voor de Skaeve Huse in Dukenburg vastgesteld. Tegen dit plan was beroep ingesteld door omwonenden en door de Belangenvereniging Weezenhof. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een tussenuitspraak besloten dat de bewoners van de wijk Weezenhof geen belanghebbenden zijn, omdat de afstand van hun woningen tot de Skaeve Huse te groot is. Het beroepschrift van de Belangenverening Weezenhof is wel inhoudelijk behandeld en het beroep ongegrond verklaard. Het beroep van de naastgelegen boomkweker is wel gegrond verklaard. In augustus 2017 heeft de Raad van State het bestemmingsplan daarom vernietigd.

In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan is rekening gehouden met bezwaren die in de eerdere bestemmingsplanprocedure door omwonenden zijn geuit. Met een deel van de omwonenden heeft de gemeente afspraken gemaakt.

Skaeve Huse Stationsstraat Nijmegen-Noord

De locatie voor Skaeve Huse aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord is bedoeld voor bewoning voor maximaal 10 jaar. Het gaat hier om 5 zorgwoningen en een begeleiders-unit. Voorafgaand aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning is onderzoek gedaan naar de locatie. Onderzoek naar onder andere geluid en archeologie heeft uitgewezen dat de tijdelijke vestiging van de woonunits mogelijk is. Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd bij de ODRN. Deze wordt vrijgegeven voor inspraak.


Dit bericht delen:

Advertenties