Willem van Wely benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van onze redactie
18 juni 2019
Willem van Wely ontving vandaag de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de Seniorenvereniging van Willem Smit Bedrijven. Hij kreeg de versierselen uit handen van locoburgemeester Tiemens bij de afscheidsreceptie ter gelegenheid van de opheffing van de seniorenvereniging van Willem Smit Bedrijven eind 2019.

Willem van Wely (83) is sinds 2001 gepensioneerd en vanaf dat moment voorzitter van de seniorenvereniging Willem Smit Bedrijven. Hij zorgt voor vele activiteiten voor de gepensioneerden. Hij organiseert daar onder andere een jaarlijkse reünie, de kerstviering, soosbijeenkomsten, bingo's en fietstochten. Bij al deze activiteiten is hij de grote motivator.

Soosnieuws

Ook de uitgave van het Soosnieuws is van groot belang voor het delen van allerlei informatie. Hierbij nam de heer Van Wely het voortouw en stimuleerde leden artikelen te schrijven.

Bij overlijden van een lid of een naaste hiervan ging hij naar de uitvaart en zorgde er voor dat andere leden op de hoogte werden gesteld van het overlijden. Bij ernstige ziekte van een gepensioneerde zorgde de heer Van Wely voor een blijk van medeleven namens de vereniging.

Stichting Willem Smit Historie Nijmegen

Als voorzitter van de vereniging zorgde hij er ook voor dat bedrijven hun jaarlijkse donaties overmaakten. Bedrijven die niet tot de Willem Smit Bedrijven behoorden, maar hier wel een relatie mee hadden, werden ook gevraagd om zo nu en dan een bingo te organiseren.

Het uitstekende geheugen van de heer Van Wely zorgt ervoor dat de Stichting Willem Smit Historie Nijmegen altijd een beroep op hem kan doen om vermeldenswaardige historische feiten op te speuren; weet hij het zelf niet, dan weet hij wel aan wie hij het kan vragen.

Mede dankzij de tomeloze, onbaatzuchtige inzet van de heer Van Wely is er bij de gepensioneerden van de seniorenvereniging Willem Smit geen sprake van vereenzaming van ouderen.

 

 


Dit bericht delen:

Advertenties