Koninklijke onderscheiding voor Hanneke Berben

Van onze redactie Ger Neijenhuyzen Donderdag 13 Juni 2019
Hanneke Berben ontving vandaag tijdens haar afscheidsreceptie als voorzitter college van bestuur ROC Nijmegen de versierselen behorende bij haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg de Koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Visser voor haar verdiensten voor haar werkzaamheden als voorzitter van het ROC Nijmegen.

Hanneke Berben (65) is sinds 2008 voorzitter van het college van bestuur ROC Nijmegen. Zij heeft het ROC Nijmegen omgevormd van een naar binnen gekeerde instelling naar een organisatie die gericht is op de buitenwereld, het bedrijfsleven en instituties waar studenten hun verdere carrière kunnen vormgeven. Medewerkers zijn er trots op bij het ROC Nijmegen te werken en ook de studenten zijn tevreden. Berben zorgt er voor dat mbo-studenten meedoen, een diploma halen en daarmee een perspectief voor zichzelf creëren, een toekomst. Bedrijven, instellingen en gemeenten waarderen het dat het ROC zorgt dat jonge mensen kansen hebben op een plek op de regionale arbeidsmarkt. ROC Nijmegen hoort inmiddels tot de top tien in landelijke rankings zoals onder andere de landelijke Keuzegids.

Belangrijke taak

Berben heeft actief contact gezocht met andere onderwijsinstellingen in de regio om met elkaar programma’s af te stemmen gericht op aansluitende onderwijs- en begeleidingsprogramma’s. Kwetsbare jongeren worden bij ROC Nijmegen ondersteunt en begeleidt bij de opleidingen Entree en Dienstverlening. Het ROC vervult hiermee een belangrijke taak voor jongeren en statushouders die vanwege hun specifieke problematiek anders ‘buiten de boot’ zouden vallen.

Regionaal samenwerkingsverband

Landelijk en regionaal is zij actief om tot een betere samenwerking te komen in het belang van de ontwikkeling van studenten. Zij was direct betrokken bij het inrichten en starten van de samenwerking binnen NOVIA, vmbo- en mbo-scholen, in de regio. Deze organisatie zorgt bijvoorbeeld voor het realiseren van écht doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het beroepsonderwijs verbetert hierdoor. Dit werkt ook positief voor de samenwerking met het werkveld. Ook is Berben lid geweest van de stuurgroep RxH, het regionale samenwerkingsverband van zeven ROC’s en drie hogescholen. Deze groep zorgt voor het bevorderen van mbo-studenten niveau 4 naar hbo-opleidingen.

Verbanden leggen

Hanneke Berben is bestuurslid van Ieder Talent Telt, de Nijmeegse Innovatieagenda van bestuurders van Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Nijmegen, Alliantie Voortgezet Onderwijs, Conexus, KION en de gemeente Nijmegen. Ook is zij bestuurslid van de MBO Raad, zij zet zich daar in voor doorlopende leerroutes in het beroepsonderwijs. Bij het thema sociaal domein weet zij verbanden te leggen tussen de doelgroepen en het werkveld en integratie in de samenleving te bevorderen.

Mensen centraal

Als lid van de raad van advies van RvN@ zet zij zich in voor verbinding van het onderwijs met mkb-vraagstukken, onder andere door het creëren van LAB-teams. Berben heeft als lid van de raad van toezicht van Museumpark Orientalis samenwerking met het ROC tot stand gebracht. Daarnaast is zij al sinds 2003 betrokken bij De Baliegroep. Mensen staan hierbij centraal en er wordt gezocht naar sociale zekerheid en een arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen die mensen ondersteunen. De rol die het beroepsonderwijs hierin kan hebben, heeft zij in deze groep naar voren gebracht.


Heb je een correctie, een tip of een opmerking over dit artikel? Mail deze dan naar redactie@nieuwsuitnijmegen.nl of stuur je bericht via WhatsApp: 024-3229922. Ook andere nieuwstips, klein of groot, ontvangen wij graag.


Reageren


Uw naam  *
Uw Emailadres  *
Uw reactie
Code
  *
 

NB: Uw reactie zal direct worden geplaatst, echter wordt deze wel door onze redactie gecontroleerd. Mocht blijken dat uw reactie niet passend is en/of een kwetsende inhoud heeft, zal deze meteen worden verwijderd.