Gebiedsvisie voor nieuwe invulling terrein Centrale Gelderland

Van onze redactie
3 juni 2019
Een terrein waar op een innovatieve manier energie wordt opgewekt, waar ook ruimte is voor watergebonden bedrijvigheid en waar ondernemers samenwerken op het gebied van energie, water, afval, grondstoffen en logistiek. Met synergie tussen bedrijven als uitgangspunt: de output van het ene bedrijf is de input voor een ander. Dat is in het kort de ambitie die geschetst wordt in de concept Gebiedsvisie Waal Energie. De gebiedsvisie is vandaag vrijgegeven voor inspraak. Op 24 juni is er een bijeenkomst in het Honigcomplex met uitleg over de gebiedsvisie en de milieuonderzoeken die volgen.

Het nu nog gesloten terrein van de Centrale Gelderland krijgt een parkachtige uitstraling en wordt waar mogelijk openbaar, zodat ook omwonenden hiervan kunnen genieten. Het gebied tussen het Centrale Gelderland terrein en de NYMA kan een groene overgangszone worden van bedrijven met proeftuinen, denk bijvoorbeeld aan verrijdbare zonnepanelen, waar plaats is voor functies als onderzoek, opleiding/educatie en innovatie.

Sloop

De kolencentrale van ENGIE, de Centrale Gelderland, wordt op dit moment gesloopt. Dat maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van circa 32 hectare grond, ingeklemd tussen de Waal en het Maas-Waalkanaal en Weurt, de gemeentegrens met Beuningen. ENGIE, gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland hebben voor het gebied gezamenlijk en in overleg met de gemeente Beuningen en omwonenden een gebiedsvisie opgesteld. Hierin worden de uitgangspunten en de hoofdstructuur voor de herontwikkeling van het terrein geschetst. Na de inspraakperiode wordt de gebiedsvisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Hierna worden de plannen verder uitgewerkt. Onder andere in een bestemmingsplan, waar ook weer inspraak op mogelijk is.

Inspraak

Het plan met de bijbehorende stukken ligt vanaf 6 juni 2019 de komende zes weken, dus tot en met woensdag 17 juli 2019, ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel aan de Mariënburg. Het plan is ook te vinden op de website van de gemeente en de overheid.

Op 24 juni is er een bijeenkomst op het Honigcomplex met uitleg over de gebiedsvisie en de milieuonderzoeken die volgen. In de inspraakperiode kan iedereen een zienswijze over de concept Gebiedsvisie Waal Energie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.


Dit bericht delen:

Advertenties