Zilveren Waalbrugspeld voor Eric van Gaalen

Van onze redactie
28 mei 2019
Eric van Gaalen ontving vandaag een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn jarenlange inzet voor de economische groei en ontwikkeling van Nijmegen. De uitreiking vond plaats in Museum het Valkhof tijdens zijn afscheidsreceptie als voorzitter van het Economisch Collectief Nijmegen (ECN).
Eric van Gaalen (49) is vanuit zijn lidmaatschap bij VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen afgevaardigd als lid en later voorzitter van Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen. Vanaf 2009 is hij de vertegenwoordiger vanuit het Economisch Collectief Nijmegen.

Gedurende 10 jaar heeft hij, onbezoldigd, een actieve rol vervuld in deze organisatie. Hij heeft partijen samengebracht, initiatieven gestimuleerd, ondernemers gemotiveerd om hun kennis en kunde te bundelen om zo, via het Ondernemersfonds, mooie en economisch renderende projecten voor Nijmegen te realiseren. Dit waren onder andere events die toeristen aantrekken en Nijmegen daarmee op de kaart zetten.

Kruisbestuivingsprojecten

Maar hier horen ook kruisbestuivingsprojecten van startups, duurzaamheidsprojecten en parkmanagement op de werklocaties bij. Hij zorgde er voor dat de werkwijze van de Taskforce en de procedure van het Ondernemersfonds steeds meer vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt werd voor subsidieaanvragers. Van Gaalen heeft ook, dankzij zijn financiële kennis, een financieel knelpunt bij het Huis voor de Binnenstad kunnen oplossen. Hierdoor kan het Huis extra projecten uitvoeren en ondersteuning geven aan ondernemersinitiatieven ter versterking van de binnenstad van Nijmegen.

Verbinding met het Rijk van Nijmegen 2025

Naast dit alles heeft de hij zich ingezet voor de verbinding met het Rijk van Nijmegen 2025, afstemming van en (digitale) communicatie over wegwerkzaamheden in de regio ten behoeve van een goede verkeersdoorstroming, maar ook de bereikbaarheid van en verkeersdoorstroming in Nijmegen, beter onderhoud van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen, de aanpassing/vereenvoudiging van het aanbestedingsbeleid zodat de gunningskans aan lokale ondernemers groter wordt.

De aanvragers typeren Eric van Gaalen als verbinder, stimulator, meedenkend, oplossingsgericht, hoor en wederhoor, strateeg, ondernemer, vrijwilliger en Nijmegenaar in hart en nieren.


Dit bericht delen:

Advertenties