Rechtswinkel Nijmegen-Oost: Boete doen

Caya Lagrouw
26 april 2019
Een boete voor het te laat doorgeven van uw inkomstenbelasting, voor het kappen van een boom zonder vergunning of het verkeerd aanbieden van afval. Drie voorbeelden van bestuurlijke boetes. Wat houdt dit in en wat kunt u hiertegen doen?

Stel: u heeft uw boom gekapt zonder de benodigde kapvergunning. U heeft weer voldoende zonlicht in uw voortuin en u geniet van de heerlijke lentezon. Enkele weken later krijgt u echter een brief van de gemeente waarin u een boete krijgt opgelegd voor het kappen van uw boom. U heeft een bestuurlijke boete op de deurmat gekregen. In dit artikel gaan we in op de bestuurlijke boete, wanneer deze mag worden opgelegd en wat u hiertegen kunt doen.

Wanneer mag een bestuurlijke boete worden opgelegd?

Toezichthoudende overheidsdiensten in Nederland beschikken over verschillende bevoegdheden om regels en wetten te handhaven. Bij een aantal van deze handhavingsinstrumenten speelt het innen van geld een rol. De bestuurlijke boete is zo’n instrument. Uit de wettelijke definitie volgt dat het bij een bestuurlijke boete moet gaan om een sanctie of straf welke kan worden opgelegd als er een overtreding is begaan. De straf bestaat dan uit het betalen van een geldsom.

Er kan alleen een bestuurlijke boete worden opgelegd als de overtreding en de bijbehorende sanctie zijn omschreven in de wet. Ook moet de wet bepalen welke specifieke instantie de boete zou mogen opleggen. Een burger moet immers van tevoren kunnen weten wat wel en niet mag en ook moet de hoogte van de boete kenbaar zijn. In ons voorbeeld houdt een overtreding in dat de boom gekapt is zonder vergunning, terwijl in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is vastgelegd dat hiervoor een vergunning nodig is. Het college van burgemeester en wethouders mag dan op basis van deze APV en de nationale Gemeentewet een boete opleggen. Nu duidelijk is wanneer een boete mag worden opgelegd, volgt de vraag: hoe hoog mag deze boete zijn?

Hoogte van de boete

De maximale hoogte van de bestuurlijke boete is vastgelegd in de wet. De hoogte van de bestuurlijke boete moet zijn afgestemd op de ernst van de overtreding. Een boete voor uitkeringsfraude zal daardoor hoger zijn dan die voor het kappen van een boom zonder kapvergunning, wanneer dat alleen gevolgen voor de eigen tuin heeft. Doordat de instantie die de boete oplegt ook rekening moet houden met andere relevante omstandigheden, kan de instantie ook de financiële situatie meewegen van degene die de boete moet betalen. Zo ver zo goed, maar wat als deze boete onterecht is opgelegd of veel te hoog is?

Uw zienswijze en bezwaar

Voor overtredingen waarvoor een boete van meer dan 340 euro kan worden opgelegd, is de betreffende instantie verplicht een boeterapport te maken voordat deze de boete oplegt. De instantie is dan verplicht de burger in de gelegenheid te stellen om zijn zienswijze naar voren te brengen. Op dat moment kan de burger aangeven dat hij het oneens is met de boete. Een mogelijk argument is dan dat er geen schuld is of dat geen rekening is gehouden met de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan. Voorbeelden hiervan zijn dat de boom zonder uw toestemming is gekapt of dat u de boom heeft gekapt om zo dreigend gevaar van een omvallende boom te voorkomen. Ook kan worden opgekomen tegen de hoogte van de boete. Nadat de zienswijze is ingebracht, kan de betreffende instantie binnen 13 weken besluiten de boete definitief op te leggen of om ervan af te zien.

Na het opleggen van een bestuurlijke boete, kan binnen 6 weken bezwaar gemaakt worden. Naar aanleiding van het bezwaar wordt er een nieuwe beslissing genomen. Tegen die beslissing staat vervolgens beroep open bij de rechtbank. Indien geen bezwaar wordt maakt tegen de opgelegde boete, wordt deze onherroepelijk en dient het opgelegde bedrag te worden betaald.

Bent u het niet eens met een bestuurlijke boete die is opgelegd, dan is het verstandig om contact op te nemen met een jurist of langs te komen op een van onze spreekuren. Dit kan het beste zo snel mogelijk gebeuren: te lang wachten kan ervoor zorgen dat bepaalde termijnen verstrijken en er niets meer tegen de bestuurlijke boete te doen is.


Omdat elke situatie anders is, spelen persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol. De medewerkers van de Rechtswinkel kijken graag met u mee naar uw situatie en mogelijkheden. Hebt u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen dit probleem aan? Kom dan gerust langs tijdens het spreekuur op maandag, woensdag of zaterdag zodat wij u gratis van juridisch advies kunnen voorzien. Ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

 

Meer lezen over juridische adviezen van rechtswinkel Nijmegen-Oost? Klik hier voor het vorige artikel. Rechtswinkel Nijmegen-Oost is ook te volgen via Facebook of LinkedIn.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen