52.330 inschrijvingen voor 103e Vierdaagse

Van onze redactie
29 maart 2019
Voor de 103e Vierdaagse hebben 52.330 mensen zich ingeschreven. Van hen hadden er 40.188 direct recht op een startbewijs. Dit betekent dat 12.142 mensen de loting moeten afwachten. Met een vooraf ingestelde inschrijflimiet van 47.000 worden vandaag  6.812 resterende startbewijzen verloot. Uiteindelijk krijgen 5.330 mensen het bericht dat ze helaas zijn uitgeloot.
Voordat de loting vanmiddag onder toeziend oog van de notaris plaatsvindt, is het inschrijfbestand van Stichting DE 4DAAGSE teruggebracht van de 53.074 inschrijvingen, die tot en met het sluiten van de inschrijfperiode zijn ontvangen, naar 52.330 inschrijvingen. Dit betekent dat er de afgelopen dagen 744 annuleringen en dubbele of foutieve inschrijvingen zijn verwijderd. Nadat de loting heeft plaatsgevonden ontvangt iedereen die heeft meegedaan aan de loting vanavond de uitslag per e-mail. De uitslag is ook online zichtbaar in ‘Mijn Vierdaagse’, de persoonlijke omgeving van de inschrijver.

Herinschrijving voor uitgelotenen

Dit jaar bestaat wederom de mogelijkheid tot een herinschrijving voor diegenen die zijn uitgeloot voor de 103e Vierdaagse. Hiertoe kan besloten worden als na de sluiting van de betaal- en annuleringstermijn op 12 april blijkt dat, door de vervallen inschrijvingen en annuleringen, het aantal inschrijvingen significant onder de toegestane 47.000 inschrijvingen is gedaald. Een herinschrijving is alleen voor diegenen die zijn uitgeloot voor de 103e Vierdaagse. Bij het vaststellen van de inschrijflimiet is al rekening gehouden met het feit dat ongeveer tien procent van de ingeschreven deelnemers door onvoorziene omstandigheden niet aan de start kan verschijnen. Na de herinschrijving worden geannuleerde inschrijfbewijzen daarom niet opnieuw uitgegeven en is er geen sprake van een wachtlijst.

Historie

Het is sinds 2013 voor het zevende jaar op rij dat het aantal inschrijvingen voor de Vierdaagse de 50.000 overschrijdt. In 2005 stonden 53.336 mensen ingeschreven voor de Vierdaagse. In 2016 werd dat record voor de tweede keer verbroken en schreven 54.325 wandelaars in voor ‘The Walk of the World’. Het record aantal deelnemers dat van start ging behoort toe aan de 100e Vierdaagse, toen er 47.166 mensen aan de Vierdaagse begonnen.  

De Vierdaagse Sponsorloop

Ook De Vierdaagse Sponsorloop kan zich al weer vroegtijdig op een groot aantal donateurs verheugen. Inmiddels hebben zich al 1.383 donateurs opgegeven om 142 Vierdaagselopers die hun wandelprestatie ook voor een goed doel inzetten te steunen. Er zijn al donaties toegezegd voor een bedrag van €36.504,- voor op dit moment 73 verschillende goede doelen. De mogelijkheid voor deelnemers om via De Vierdaagse Sponsorloop voor een goed doel naar eigen keuze te lopen, blijft open tot 15 juli. Donateurs kunnen nog tot augustus bedragen toezeggen aan de sponsorlopers via de website. In de afgelopen zeven jaar is al ruim drie miljoen euro door Vierdaagse sponsorlopers bijeengebracht voor ruim 250 goede doelen.

Dit bericht delen:

Advertenties