Gemeente Nijmegen maakt pgb-fraude voorlopig voldoende aannemelijk

Van onze redactie
7 februari 2019
De rechtbank oordeelt voorlopig dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat door een vennootschap van de Rigtergroep stelselmatig aanzienlijk minder zorg is verleend dan was overeengekomen en gedeclareerd. Volgens de rechtbank is vooralsnog ook voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake was van fraude of misbruik en dat dit onrechtmatig is ten opzichte van de gemeente Nijmegen. Daarom zijn, als het definitief komt vast te staan, de vennootschap en de bestuurder aansprakelijk voor de schade. De Rigtergroep krijgt nu de gelegenheid om tegenbewijs te leveren.

In deze zaak eiste de gemeente ongeveer 1,8 miljoen euro aan persoonsgebonden budgetten (pgb-gelden) terug van de Rigtergroep en haar bestuurders, die zorg biedt aan cliënten met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of psychosociale problemen.

In een eerder vonnis van 29 augustus 2018 besloot de rechtbank dat het grootste deel van de claim niet behandeld kan worden omdat 1 van de 2 vennootschappen, Rigter B.V., tijdens de procedure failliet werd verklaard. Het gaat nu alleen om de zorggelden die aan de andere vennootschap, R2 B.V., zijn uitbetaald. De rechtbank vond die vordering nog niet goed onderbouwd en de rechtbank gaf de gemeente de gelegenheid om in 4 concrete gevallen op dossierniveau verder toe te lichten wat precies is betaald en welk gedeelte daarvan ten onrechte is betaald. Dat heeft de gemeente nu gedaan.

Grote hoeveelheid bewijsstukken

De gemeente heeft een grote hoeveelheid bewijsstukken overgelegd. De rechtbank oordeelt dat de gemeente daarmee op dit moment voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat volgens de eigen administratie van R2 in die 4 gevallen steeds aanzienlijk minder uren zorg is verleend dan was overeengekomen en gedeclareerd. Daarbij vindt de rechtbank vooralsnog voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake was van zodanige fraude of misbruik dat dit onrechtmatig was ten opzichte van de gemeente. Zowel de vennootschap als de bestuurder zijn aansprakelijk voor de schade. In die 4 gevallen gaat het om een bedrag van ruim 150 duizend euro in totaal. Dit is een voorlopig oordeel en de Rigtergroep krijgt nu gelegenheid om tegenbewijs te leveren.

Voorbeelden

De zorgverlener bleef bijvoorbeeld de vaste maandbedragen door declareren terwijl de cliënt in detentie zat. Ook heeft zij in een ander geval een cliënt in Nijmegen ingeschreven en meer dan een jaar zorg in Nijmegen gedeclareerd. In werkelijkheid verbleef de cliënt in Arnhem en kreeg daar geen indicatie.


Dit bericht delen:

Advertenties